Dat staat in de beleidsnota van staatssecretaris Mahdi, waarin hij de krachtlijnen van zijn beleid voor het komende werkjaar uit de doeken doet.

In zijn beleidsverklaring van een jaar terug, zette Mahdi zijn plannen uiteen op basis van acht krachtlijnen. Daar is er dit jaar één bijgekomen. 'Het aan de slag krijgen van verzoekers om internationale bescherming is immers een win-winsituatie voor de betrokkenen én de samenleving', aldus de staatssecretaris.

Pauzeknop weghalen

Asielzoekers kunnen vandaag na vier maanden aan de slag. In theorie althans. Velen botsen immers op administratieve drempels en vinden hun weg niet naar de arbeidsmarkt, hoewel ze eigenlijk zouden kunnen werken.

'Het standpunt was veel te lang dat er op de pauzeknop van het leven van de verzoeker om internationale bescherming moest worden geduwd tot men een beslissing had genomen over de aanvraag en dat het aldus geen zin had om tijdens de procedure bepaalde competenties te verwerven of te zorgen voor een zinvolle dagbesteding', schrijft Mahdi. Nochtans zou dat volgens hem een meerwaarde voor iedereen betekenen. De verzoeker wint aan zelfstandigheid, zet eerste stappen naar een leven in België of verwerft vaardigheden die ook bij een terugkeer naar het land van herkomst goed van pas kunnen komen. Op die manier draagt de verzoeker ook bij aan de samenleving, als actieve burger, redeneert Mahdi.

Extra personeel

Fedasil zal de komende jaren fietsprojecten lanceren in de brede zin van het woord. Daarnaast komt er een algemeen begeleidingstraject voor bewoners van opvangcentra waarin het deelnemen aan de samenleving centraal staat. Ook start een pilootproject rond individuele begeleiding van verzoekers die willen werken, vrijwilligerswerk willen doen of een opleiding willen volgen. Fedasil krijgt daarvoor extra personeel. Er komen partnerschappen met organisaties die helpen bij toeleiding, maar ook met bedrijven die rechtstreeks verzoekers willen tewerkstellen.

Dat staat in de beleidsnota van staatssecretaris Mahdi, waarin hij de krachtlijnen van zijn beleid voor het komende werkjaar uit de doeken doet.In zijn beleidsverklaring van een jaar terug, zette Mahdi zijn plannen uiteen op basis van acht krachtlijnen. Daar is er dit jaar één bijgekomen. 'Het aan de slag krijgen van verzoekers om internationale bescherming is immers een win-winsituatie voor de betrokkenen én de samenleving', aldus de staatssecretaris. Asielzoekers kunnen vandaag na vier maanden aan de slag. In theorie althans. Velen botsen immers op administratieve drempels en vinden hun weg niet naar de arbeidsmarkt, hoewel ze eigenlijk zouden kunnen werken. 'Het standpunt was veel te lang dat er op de pauzeknop van het leven van de verzoeker om internationale bescherming moest worden geduwd tot men een beslissing had genomen over de aanvraag en dat het aldus geen zin had om tijdens de procedure bepaalde competenties te verwerven of te zorgen voor een zinvolle dagbesteding', schrijft Mahdi. Nochtans zou dat volgens hem een meerwaarde voor iedereen betekenen. De verzoeker wint aan zelfstandigheid, zet eerste stappen naar een leven in België of verwerft vaardigheden die ook bij een terugkeer naar het land van herkomst goed van pas kunnen komen. Op die manier draagt de verzoeker ook bij aan de samenleving, als actieve burger, redeneert Mahdi. Fedasil zal de komende jaren fietsprojecten lanceren in de brede zin van het woord. Daarnaast komt er een algemeen begeleidingstraject voor bewoners van opvangcentra waarin het deelnemen aan de samenleving centraal staat. Ook start een pilootproject rond individuele begeleiding van verzoekers die willen werken, vrijwilligerswerk willen doen of een opleiding willen volgen. Fedasil krijgt daarvoor extra personeel. Er komen partnerschappen met organisaties die helpen bij toeleiding, maar ook met bedrijven die rechtstreeks verzoekers willen tewerkstellen.