In de bevoegde Kamercommissie stond een gedachtewisseling geprogrammeerd over de hongerstaking, die voor het grootste deel op 21 juli afliep, na zowat 60 dagen. Mahdi herhaalde er dat hij steeds consequent is geweest in zijn communicatie naar de hongerstakers en naar de organisatie daarrond. Er komt geen collectieve regularisatie, maar ook geen toegiften of akkoorden onder tafel, luidde het. Hij gaf bijvoorbeeld aan dat hij tijdens de gesprekken die gezant Dirk Van den Bulck voerde met de actievoerders af en toe de vraag kreeg of hij "niet dit of dat kan doen. Het antwoord was steeds: 'neen'", aldus de staatssecretaris. Veel energie ging de afgelopen weken naar het uitleggen van het beleid - een beleid dat "humaan" is. "Ik heb gezegd dat we humaan zijn, humaan waren en humaan zullen blijven", benadrukte de staatssecretaris. Daarbij merkte hij op dat altijd rekening wordt gehouden met elementen als de verblijfsduur, familiale banden of banden met ons land bij de behandeling van aanvragen voor regularisatie om humanitaire redenen (de zogenaamde 9bis). "Er wordt altijd rekening gehouden met alle elementen, waarbij het ene element zwaarder doorweegt dan het andere, maar het gaat steeds om het geheel van elementen." Hij bevestigde dat de dossiers van de hongerstakers zo snel mogelijk zullen worden behandeld. "Prioritaire doelgroepen zijn er altijd geweest", legde Mahdi uit. "Als dat is wat we moeten doen om de hongerstaking te stoppen, dan ben ik bereid dat te doen." In tegenstelling tot criteria in de wet inschrijven, een collectieve regularisatie, de retributie stopzetten, tijdelijke oplossingen, enzovoort. Voor oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang is het duidelijk dat de hongerstakers een voorkeursbehandeling krijgen. Theo Francken (N-VA) wees onder meer op de snellere behandeling van hun dossiers, maar ook op de manier waarop ze via de neutrale zone worden behandeld. Francken wil ook dat hongerstakers voortaan op een zwarte lijst worden gezet voor regularisatie. "Die chantage moet stoppen." Francken wil ook dat er een onderzoek komt naar het dichtnaaien van monden van hongerstakers. De CD&V-staatssecretaris antwoordde dat dit niet zijn bevoegdheid is, maar noemde het uit persoonlijke naam "wraakroepend" en "niet fijn om te zien dat mensen monden hebben dichtgenaaid, dat hebben aangemoedigd of daarbij hebben geholpen." Mahdi benadrukte ook dat regulariseren een antwoord biedt op de strijd tegen zwartwerk. "Er zijn helaas malafide werkgevers die mensen willen uitbuiten, en die moeten we keihard aanpakken. Hetzelfde geldt voor huisjesmelkers", aldus de staatssecretaris. "Sommigen vragen hoe het mogelijk is dat mensen hier jarenlang in onwettig verblijf kunnen blijven. Omdat sommigen dat faciliteren." (Belga)

In de bevoegde Kamercommissie stond een gedachtewisseling geprogrammeerd over de hongerstaking, die voor het grootste deel op 21 juli afliep, na zowat 60 dagen. Mahdi herhaalde er dat hij steeds consequent is geweest in zijn communicatie naar de hongerstakers en naar de organisatie daarrond. Er komt geen collectieve regularisatie, maar ook geen toegiften of akkoorden onder tafel, luidde het. Hij gaf bijvoorbeeld aan dat hij tijdens de gesprekken die gezant Dirk Van den Bulck voerde met de actievoerders af en toe de vraag kreeg of hij "niet dit of dat kan doen. Het antwoord was steeds: 'neen'", aldus de staatssecretaris. Veel energie ging de afgelopen weken naar het uitleggen van het beleid - een beleid dat "humaan" is. "Ik heb gezegd dat we humaan zijn, humaan waren en humaan zullen blijven", benadrukte de staatssecretaris. Daarbij merkte hij op dat altijd rekening wordt gehouden met elementen als de verblijfsduur, familiale banden of banden met ons land bij de behandeling van aanvragen voor regularisatie om humanitaire redenen (de zogenaamde 9bis). "Er wordt altijd rekening gehouden met alle elementen, waarbij het ene element zwaarder doorweegt dan het andere, maar het gaat steeds om het geheel van elementen." Hij bevestigde dat de dossiers van de hongerstakers zo snel mogelijk zullen worden behandeld. "Prioritaire doelgroepen zijn er altijd geweest", legde Mahdi uit. "Als dat is wat we moeten doen om de hongerstaking te stoppen, dan ben ik bereid dat te doen." In tegenstelling tot criteria in de wet inschrijven, een collectieve regularisatie, de retributie stopzetten, tijdelijke oplossingen, enzovoort. Voor oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang is het duidelijk dat de hongerstakers een voorkeursbehandeling krijgen. Theo Francken (N-VA) wees onder meer op de snellere behandeling van hun dossiers, maar ook op de manier waarop ze via de neutrale zone worden behandeld. Francken wil ook dat hongerstakers voortaan op een zwarte lijst worden gezet voor regularisatie. "Die chantage moet stoppen." Francken wil ook dat er een onderzoek komt naar het dichtnaaien van monden van hongerstakers. De CD&V-staatssecretaris antwoordde dat dit niet zijn bevoegdheid is, maar noemde het uit persoonlijke naam "wraakroepend" en "niet fijn om te zien dat mensen monden hebben dichtgenaaid, dat hebben aangemoedigd of daarbij hebben geholpen." Mahdi benadrukte ook dat regulariseren een antwoord biedt op de strijd tegen zwartwerk. "Er zijn helaas malafide werkgevers die mensen willen uitbuiten, en die moeten we keihard aanpakken. Hetzelfde geldt voor huisjesmelkers", aldus de staatssecretaris. "Sommigen vragen hoe het mogelijk is dat mensen hier jarenlang in onwettig verblijf kunnen blijven. Omdat sommigen dat faciliteren." (Belga)