Staatssecretaris Mahdi had de audit al langer aangekondigd. Nu de selectieprocedure helemaal doorlopen is, kan de audit van start gaan. Het zijn de vier diensten die actief zijn binnen het asiel- en migratiebeleid die onder de loep worden genomen: het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, de Dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De resultaten worden verwacht tegen de zomer van 2022.

In combinatie met de lopende aanwerving van 700 extra personeelsleden en de opmaak van een nieuw Migratiewetboek, moeten de resultaten van de analyse het mogelijk maken de verblijfsprocedures gevoelig in te korten en een zogenaamd aanklampend beleid te voeren. 'Zo moet het mogelijk zijn om asielaanvragen binnen de zes maanden af te handelen, terwijl dat nu gemiddeld een jaar duurt of zelfs langer', zegt de staatssecretaris.

Staatssecretaris Mahdi had de audit al langer aangekondigd. Nu de selectieprocedure helemaal doorlopen is, kan de audit van start gaan. Het zijn de vier diensten die actief zijn binnen het asiel- en migratiebeleid die onder de loep worden genomen: het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, de Dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De resultaten worden verwacht tegen de zomer van 2022. In combinatie met de lopende aanwerving van 700 extra personeelsleden en de opmaak van een nieuw Migratiewetboek, moeten de resultaten van de analyse het mogelijk maken de verblijfsprocedures gevoelig in te korten en een zogenaamd aanklampend beleid te voeren. 'Zo moet het mogelijk zijn om asielaanvragen binnen de zes maanden af te handelen, terwijl dat nu gemiddeld een jaar duurt of zelfs langer', zegt de staatssecretaris.