In oktober 2010 gaf Magnette aan de Brusselse ULB-universiteit al een les met als titel "Grandeur et misère de l'idée nationale". Nu heeft hij zijn visie op het nationalistische gedachtegoed in een boek gegoten na gesprekken met columnist en journalist Jean Sloover.

In het boek stelt de PS'er onder meer de vraag op welke manieren men kan omgaan met het nieuwe nationalisme in Europa. "Hoe moeten we daarmee omgaan? Als een demon die plots uit het verleden opduikt? Of als de uitdrukking van een doodgewone primaire behoefte, namelijk die van tot een collectieve identiteit te behoren?", zo staat in de persuitnodiging van Magnette.

Nog volgens die tekst ziet Magnette het nationalisme als "een mengeling van fantasmen die ontmaskerd moeten worden, en rationele eisen waaraan gehoor moet gegeven worden". "Des te meer omdat wanneer tegenwoordig een nationalistische partij aan de macht komt, haar ideologie de neiging heeft te vervlakken tot een ordinair conservatisme", luidt het.

Met het boek wil het PS-kopstuk naar eigen zeggen ook een fundamentele vraag voorleggen aan links: "Tot op welke hoogte kunnen zij een erkenning van het nationalistische gedachtegoed onderschrijven zonder daar hun ziel bij te verliezen?"

Het boek "Heil en onheil van het nationalistische gedachtegoed" wordt volgende woensdag 27 april voorgesteld in de Senaat. (Belga)

In oktober 2010 gaf Magnette aan de Brusselse ULB-universiteit al een les met als titel "Grandeur et misère de l'idée nationale". Nu heeft hij zijn visie op het nationalistische gedachtegoed in een boek gegoten na gesprekken met columnist en journalist Jean Sloover. In het boek stelt de PS'er onder meer de vraag op welke manieren men kan omgaan met het nieuwe nationalisme in Europa. "Hoe moeten we daarmee omgaan? Als een demon die plots uit het verleden opduikt? Of als de uitdrukking van een doodgewone primaire behoefte, namelijk die van tot een collectieve identiteit te behoren?", zo staat in de persuitnodiging van Magnette. Nog volgens die tekst ziet Magnette het nationalisme als "een mengeling van fantasmen die ontmaskerd moeten worden, en rationele eisen waaraan gehoor moet gegeven worden". "Des te meer omdat wanneer tegenwoordig een nationalistische partij aan de macht komt, haar ideologie de neiging heeft te vervlakken tot een ordinair conservatisme", luidt het. Met het boek wil het PS-kopstuk naar eigen zeggen ook een fundamentele vraag voorleggen aan links: "Tot op welke hoogte kunnen zij een erkenning van het nationalistische gedachtegoed onderschrijven zonder daar hun ziel bij te verliezen?" Het boek "Heil en onheil van het nationalistische gedachtegoed" wordt volgende woensdag 27 april voorgesteld in de Senaat. (Belga)