Magnette laakt blokkering van MR bij aanpak overwinsten, CD&V voor koppeling huurprijs en energielabel

Paul Magnette en Georges-Louis Bouchez

‘De enige mens in Europa die denkt dat de overwinsten (van de energiebedrijven) niet bestaan, is de voorzitter van de MR.’ Op die manier heeft PS-voorzitter Paul Magnette woensdag op radiozender Bel-RTL uitgehaald naar de Franstalige liberalen, die zich volgens hem als enige meerderheidspartij verzetten tegen het afromen van die winsten.

De aanpak van de overwinsten maakt deel uit van de gesprekken binnen de federale regering over de aanpak van de energiefactuur. Het kernkabinet kwam daarover dinsdagavond nog samen. Woensdag staat een onderhoud met de vakbonden geprogrammeerd, nadat maandag de werkgevers langskwamen bij de federale regering en de gewestregeringen. Op tafel liggen naast de overwinsten verschillende pistes, zoals de uitbreiding van de sociale bescherming naar de middenklasse en de plafonnering van de prijzen.

Als het van Magnette afhangt, moeten de verschillende maatregelen ten laatste eind oktober in voege treden. De PS-voorzitter maakte wel duidelijk dat niet kan worden geraakt aan de indexering van de lonen. 

Ook minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil vooruitgang boeken. Wanneer de temperaturen beginnen dalen, moeten de mensen de maatregelen ook in hun factuur voelen, liet hij woensdag optekenen op de VRT-radio. In tegenstelling tot bij de aanpak van de coronacrisis is het niet de bedoeling de ‘bazooka’ boven te halen, maar moet het gaan om gerichte en tijdelijke maatregelen, waarbij ook wordt bekeken hoe en ander structureel kan worden verankerd.

Koppeling energielabel en huurindexatie?

Intussen reageert parlementslid Joke Schauvliege (CD&V) tevreden op het nieuws dat minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) werkt aan een voorstel dat de indexatie van huren koppelt aan het energieverbruik van de huurwoning. Schauvliege wijst erop dat ze dat voorstel in juni ook al op tafel legde in het Vlaams Parlement, maar dat de minister er toen geen oren naar had. ‘Goed dat er voortschrijdend inzicht is bij de minister’, aldus Schauvliege.

Het Vlaams Huurdersplatform vraagt dat de overheid de indexering van de huurprijzen blokkeert. Het vreest immers dat die prijzen anders voor sommige huurders onbetaalbaar zullen worden, gezien de enorm gestegen energieprijzen en de torenhoge inflatie.  

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) reageerde in De Ochtend op Radio 1 dat hij niet gewonnen is voor een radicale blokkering van de huurprijzen. Wel ziet hij heil in een tussenvorm, waarbij rekening zou worden gehouden met de mate waarin de verhuurder ingrepen heeft gedaan om de energiezuinigheid van de woning te verbeteren. Die piste wordt ook onderzocht in de schoot van de Vlaamse regering.

Vlaams parlementslid Joke Schauvliege (CD&V) is tevreden dat de minister die piste onderzoekt. Zij wijst erop dat ze al in juni gevraagd had om de indexering van de huurprijzen te koppelen aan het behaalde EPC-label van het gehuurde gebouw. Toen reageerde de minister: ‘Ik ben er geen voorstander van om te sleutelen aan het indexatiemechanisme van de huurprijzen’. Dat dit vandaag wel als mogelijke piste op tafel ligt, is goed nieuws. Zowel voor de huurders als voor de verhuurders is zo een mechanisme een goede zaak”, zegt Schauvliege. 

Eerder op de dag had coalitiepartner Open VLD nog afwijzend gereageerd bij monde van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem. Zij wil niet dat er gemorreld wordt aan de indexering van de huurprijzen. Zij vindt niet dat de private huurders moeten ‘opdraaien voor het opvangen van de energiecrisis voor de huurders’. De indexering koppelen aan de EPC-waarde of het energielabel van de huurwoning, vindt Van Volcem ook geen goed idee. ‘Dat kost ook al 700 euro en veel verhuurders deden bij de aankoop al energiezuinige investeringen’.

Partner Content