"Het is niet simpel", zo liet Magnette zich ontvallen bij de voorstelling van zijn boek over de hele saga: 'CETA, Quand l'Europe déraille'. In ruil voor zijn instemming had Wallonië met name geëist dat België het Europees Hof van Justitie zou vatten voor advies over de conformiteit van bepaalde aspecten uit het handelsakkoord met de Europese verdragen. Die vragen moeten gebundeld worden door de federale regering. Maar daarover wordt dus nog stevig gebikkeld, aldus Magnette. "Sommigen willen de vragen beperken, terwijl wij ze net zo ruim mogelijk willen", verduidelijkte de Waalse minister-president. Hij betreurt dat "velen" op het federale niveau het belang blijven minimaliseren van wat Wallonië heeft afgedwongen. "Zolang we geen antwoorden hebben van het Europees Hof van Justitie, zullen we niet ratificeren", waarschuwde Magnette, die daarbij opmerkte dat de Walen niet gehaast zijn om het verdrag volledig in voege te zien treden. (Belga)

"Het is niet simpel", zo liet Magnette zich ontvallen bij de voorstelling van zijn boek over de hele saga: 'CETA, Quand l'Europe déraille'. In ruil voor zijn instemming had Wallonië met name geëist dat België het Europees Hof van Justitie zou vatten voor advies over de conformiteit van bepaalde aspecten uit het handelsakkoord met de Europese verdragen. Die vragen moeten gebundeld worden door de federale regering. Maar daarover wordt dus nog stevig gebikkeld, aldus Magnette. "Sommigen willen de vragen beperken, terwijl wij ze net zo ruim mogelijk willen", verduidelijkte de Waalse minister-president. Hij betreurt dat "velen" op het federale niveau het belang blijven minimaliseren van wat Wallonië heeft afgedwongen. "Zolang we geen antwoorden hebben van het Europees Hof van Justitie, zullen we niet ratificeren", waarschuwde Magnette, die daarbij opmerkte dat de Walen niet gehaast zijn om het verdrag volledig in voege te zien treden. (Belga)