Het debat over de wapenverkoop aan Saoedi-Arabië laaide het voorbije weekeinde weer op toen De Croo (Open Vld) voor een embargo pleitte. De minister wees erop dat Saoedi-Arabië betrokken is in de oorlog in Jemen, één van de landen die getroffen zijn door hongersnood. Volgens De Croo gaat meer dan 60 procent van de wapenexport uit Wallonië naar Saoedi-Arabië. Het kabinet van Magnette stelt nu vast dat de vertegenwoordigers van de federale regering vandaag op een vergadering van de Directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie geen voorstel hebben ingediend om op Europees niveau een wapenembargo te bepleiten. Op die vergaderingen worden de Belgische standpunten voor de bijeenkomsten van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken voorbereid. Maandag vindt in Luxemburg een bijeenkomst plaats waar de situatie in Jemen op de agenda staat. Wallonië toont zich bereid zo'n Belgische pleidooi op Europees niveau te steunen, voor een embargo op de export van wapens en materiaal voor tweeërlei gebruik (civiel en militair) naar Saoedi-Arabië. De vraag van De Croo aan de regio's is dan ook "niet coherent", verluidt in Namen. Wat is de efficiëntie van zo'n maatregel wanneer de waarde van de wapenlicenties verleend door Wallonië "met moeite 0,49 procent van het Europese totaal" zijn, zo vraagt men zich af op het kabinet. (Belga)

Het debat over de wapenverkoop aan Saoedi-Arabië laaide het voorbije weekeinde weer op toen De Croo (Open Vld) voor een embargo pleitte. De minister wees erop dat Saoedi-Arabië betrokken is in de oorlog in Jemen, één van de landen die getroffen zijn door hongersnood. Volgens De Croo gaat meer dan 60 procent van de wapenexport uit Wallonië naar Saoedi-Arabië. Het kabinet van Magnette stelt nu vast dat de vertegenwoordigers van de federale regering vandaag op een vergadering van de Directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie geen voorstel hebben ingediend om op Europees niveau een wapenembargo te bepleiten. Op die vergaderingen worden de Belgische standpunten voor de bijeenkomsten van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken voorbereid. Maandag vindt in Luxemburg een bijeenkomst plaats waar de situatie in Jemen op de agenda staat. Wallonië toont zich bereid zo'n Belgische pleidooi op Europees niveau te steunen, voor een embargo op de export van wapens en materiaal voor tweeërlei gebruik (civiel en militair) naar Saoedi-Arabië. De vraag van De Croo aan de regio's is dan ook "niet coherent", verluidt in Namen. Wat is de efficiëntie van zo'n maatregel wanneer de waarde van de wapenlicenties verleend door Wallonië "met moeite 0,49 procent van het Europese totaal" zijn, zo vraagt men zich af op het kabinet. (Belga)