"De magistratuur heeft al een redelijke bijdrage geleverd om het budget te saneren. Nu is het genoeg", zegt De Clerck op de dag dat het nieuwe gerechtelijke jaar van start gaat. Wat de discussie betreft over de besparing van 22 miljard euro die eraan komt, wijst de minister erop dat "er een dynamiek in gang is gezet die niet mag stilvallen. We hebben beslist gevangenissen te bouwen. We zullen die dan ook moeten betalen, net als het extra personeel dat er zal werken". Voor de CD&V'er is het moment aangebroken om de hervorming van Justitie door te drukken. Indien er een nieuwe regering komt, mag zijn opvolger het doen. Zoniet doet De Clerck het zelf, via de ontwerpen die hij al aan het parlement heeft overgemaakt. Hij wijst erop dat niet alle benoemingen als gevolg van de aanslepende periode van lopende zaken geblokkeerd zijn. Wel is er een "groot probleem" met de gerechtsdeurwaarders en zijn er 175 openstaande vacatures voor rechters in handelszaken. Bij de rechtbanken van koophandel begint het te spannen. Indien de regeringsonderhandelingen nog een poos voortduren, pleit De Clerck voor een "noodoplossing" voor de benoeming van de topambtenaren. (ROJ)

"De magistratuur heeft al een redelijke bijdrage geleverd om het budget te saneren. Nu is het genoeg", zegt De Clerck op de dag dat het nieuwe gerechtelijke jaar van start gaat. Wat de discussie betreft over de besparing van 22 miljard euro die eraan komt, wijst de minister erop dat "er een dynamiek in gang is gezet die niet mag stilvallen. We hebben beslist gevangenissen te bouwen. We zullen die dan ook moeten betalen, net als het extra personeel dat er zal werken". Voor de CD&V'er is het moment aangebroken om de hervorming van Justitie door te drukken. Indien er een nieuwe regering komt, mag zijn opvolger het doen. Zoniet doet De Clerck het zelf, via de ontwerpen die hij al aan het parlement heeft overgemaakt. Hij wijst erop dat niet alle benoemingen als gevolg van de aanslepende periode van lopende zaken geblokkeerd zijn. Wel is er een "groot probleem" met de gerechtsdeurwaarders en zijn er 175 openstaande vacatures voor rechters in handelszaken. Bij de rechtbanken van koophandel begint het te spannen. Indien de regeringsonderhandelingen nog een poos voortduren, pleit De Clerck voor een "noodoplossing" voor de benoeming van de topambtenaren. (ROJ)