Als verklaring voor haar opmerkelijk sprong in de politieke pop poll verwees Maggie De Block naar het feit dat ze kalm blijft bij zowel goed als slecht nieuws. "De mensen zien dat er vooruitgang geboekt wordt en het beter gaat", zei de staatssecretaris. Tegelijk waarschuwde ze dat het werk nog niet gedaan is. Er zijn ontradingscampagnes nodig voor mensen die naar België willen komen. "Geef geen geld aan de mensenhandelaars, want door onze zeer korte procedures ben je snel terug in je land van oorsprong", is de boodschap die de Open Vld'ster wil meegeven. Ze toonde zich wel tevreden over het feit dat haar winterplan gewerkt heeft, ook tijdens deze strengste winter in jaren. Ze verzekerde dat de opvang door het gure weer op volle capaciteit blijft, ook al nadert de einddatum van het plan op 1 april. Wat de problematiek van de illegalen betreft, blijft De Block erbij dat een illegaal verblijf geen goede keuze is en geen toekomstperspectief biedt. Het komt er voor haar op aan om de vrijwillige terugkeer te stimuleren. Met dat doel zijn open terugkeerplaatsen gecreëerd, waarin illegalen worden opgevangen met het oog op hun terugkeer. Maar dit mag geen nieuw circuit worden, waarschuwde ze. (KAV)

Als verklaring voor haar opmerkelijk sprong in de politieke pop poll verwees Maggie De Block naar het feit dat ze kalm blijft bij zowel goed als slecht nieuws. "De mensen zien dat er vooruitgang geboekt wordt en het beter gaat", zei de staatssecretaris. Tegelijk waarschuwde ze dat het werk nog niet gedaan is. Er zijn ontradingscampagnes nodig voor mensen die naar België willen komen. "Geef geen geld aan de mensenhandelaars, want door onze zeer korte procedures ben je snel terug in je land van oorsprong", is de boodschap die de Open Vld'ster wil meegeven. Ze toonde zich wel tevreden over het feit dat haar winterplan gewerkt heeft, ook tijdens deze strengste winter in jaren. Ze verzekerde dat de opvang door het gure weer op volle capaciteit blijft, ook al nadert de einddatum van het plan op 1 april. Wat de problematiek van de illegalen betreft, blijft De Block erbij dat een illegaal verblijf geen goede keuze is en geen toekomstperspectief biedt. Het komt er voor haar op aan om de vrijwillige terugkeer te stimuleren. Met dat doel zijn open terugkeerplaatsen gecreëerd, waarin illegalen worden opgevangen met het oog op hun terugkeer. Maar dit mag geen nieuw circuit worden, waarschuwde ze. (KAV)