Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zegt dat het voorstel dat ze op de regeringstafel heeft gelegd rond de artsenquota evenwichtig is en dat het een einde maakt aan een probleem dat al jarenlang op tafel ligt. Ze benadrukt ook dat het historisch overtal aan Franstalige kant erin gecompenseerd wordt.

Dinsdag ontstond opnieuw ophef over de quota omdat rector van de KU Leuven Rik Torfs het niet eerlijk vind dat de 60/40-sleutel voor de erkenning van artsen gewijzigd zou worden in een 56,5/43,5-verhouding. "Als de artsenquota niet eerlijk worden verdeeld en de federale regering het niet-solidaire gedrag van de Franstaligen honoreert, dan moet de sociale zekerheid gesplitst worden", zegt Torfs dinsdag in De Standaard.

Het voorstel van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) om de artsenquota te wijzigen in het voordeel van de Franstaligen noemt Torfs "volstrekt onrechtvaardig". Ook N-VA geeft, bij monde van Kamerlid Valerie Van Peel, opnieuw aan dat dit voorstel onaanvaardbaar is.

"De federale regering staat op het punt toe te geven aan de chantage van Jean-Claude Marcourt, minister van hoger onderwijs in de Franse gemeenschapsregering, die zo een PS-standpunt doordrukt", meent Torfs. "Vlaanderen heeft zich braaf aan de regels gehouden, de Franstaligen niet en toch worden zij beloond. Dit is absoluut niet correct ten opzichte van de vele Vlaamse jongeren die binnenkort geneeskunde willen studeren."

In het voorstel van De Block zou de historische verhouding van 60/40 bijgestuurd worden tot 56,5/43,5. Torfs wil "ernstige compensaties" voor Vlaanderen "als de arstenquota niet eerlijk verdeeld worden en de regering het niet-solidaire gedrag van de Franstaligen honoreert". Als dat geen zoden aan de dijk zet, dan ziet Torfs de splitsing van de sociale zekerheid als enige oplossing. Anders dan N-VA en ook CD&V juicht de MR de nieuwe artsenquota wel toe.

'Maggie De Block ploft dolk in de rug van duizenden Vlaamse humaniorastudenten'

Het Vlaams Geneeskundigenverbond (VGV) en Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) protesteren tegen de wijziging van De Block.

Volgens beide organisaties is dit voorstel onrechtvaardig en onaanvaardbaar. "Het is een kaakslag voor de duizenden Vlaamse studenten die gedwongen werden om af te zien van hun wens om artsenstudie aan te vangen. We vragen ons af hoe het komt dat De Block zich voor de kar van de Franse gemeenschap spant om andermaal tegemoet te komen aan de voorrechten van de Franstaligen", aldus het VGV en OVV, die er voorts voor pleiten om de normering, uitvoering en budgetten inzake gezondheidszorg volledig aan de gemeenschappen over te dragen.

In navolging van Torfs wijzen beide organisaties op het feit dat dit voorstel 'het deloyaal beleid beloont van de Franse Gemeenschap op vlak van contingentering'.

Belga
© Belga

Tot deze contingentering werd beslist in 1997. Deze trad in werking in 2005. Terwijl de Vlaamse gemeenschap de instroom van artsen en tandartsen beperkte met toelatingsproeven, liet de Franse gemeenschap de zaken jarenlang op haar beloop waardoor er teveel Franstalige artsen afstudeerden. De dichtheid aan artsen was in 2014 in de Franse Gemeenschap 29 procent hoger dan in de Vlaamse. Het Vlaams Geneeskundingenverbond waarschuwde al eerder voor de gevolgen van het Franstalige overschot. Wegens dit overschot besliste de vorige minister van Volksgezondheid dat er RIZIV-nummers uit het contingent van volgende jaren vooraf mochten genomen worden. Om het evenwicht te herstellen kunnen sinds 2015 slechts de helft van de Franstalige afgestudeerde artsen een RIZIV-nummer krijgen, reden waarom er aan Franstalige kant zo sterk aangedrongen wordt op de afschaffing van de contingentering.

Franstalige geneeskundestudenten ongerust over verklaringen van Rik Torfs

De Franstalige geneeskundestudenten, verenigd in het Comité inter-universitaire des étudiants en médecine (CIUM), heeft dinsdag "onthutst" en "geschrokken" gereageerd op de verklaringen van de Leuvense rector en gewezen CD&V-senator en van de N-VA over de artsenquota. Ze spreken van een "hatelijke politieke chantage" door met een splitsing van de sociale zekerheid te dreigen.

Volgens de Franstalige geneeskundestudenten is de nieuwe verhouding op wetenschappelijke argumenten gebaseerd. "Als men de rekening door wil schuiven naar de studenten, moet men weten dat wij geen begroting in evenwicht brengen, maar dat het hier gaat om het oplossen van een sociale crisis die betrekking heeft heeft op de toekomst van duizenden studenten en bij uitbreiding miljoenen patiënten", stelt het CIUM.

"Waar is het evenwicht als 5.000 studenten hun toekomst verloren zien gaan door communautaristisch beleid?", luidt het nog.(Belga/SD)

Dinsdag ontstond opnieuw ophef over de quota omdat rector van de KU Leuven Rik Torfs het niet eerlijk vind dat de 60/40-sleutel voor de erkenning van artsen gewijzigd zou worden in een 56,5/43,5-verhouding. "Als de artsenquota niet eerlijk worden verdeeld en de federale regering het niet-solidaire gedrag van de Franstaligen honoreert, dan moet de sociale zekerheid gesplitst worden", zegt Torfs dinsdag in De Standaard. Het voorstel van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) om de artsenquota te wijzigen in het voordeel van de Franstaligen noemt Torfs "volstrekt onrechtvaardig". Ook N-VA geeft, bij monde van Kamerlid Valerie Van Peel, opnieuw aan dat dit voorstel onaanvaardbaar is."De federale regering staat op het punt toe te geven aan de chantage van Jean-Claude Marcourt, minister van hoger onderwijs in de Franse gemeenschapsregering, die zo een PS-standpunt doordrukt", meent Torfs. "Vlaanderen heeft zich braaf aan de regels gehouden, de Franstaligen niet en toch worden zij beloond. Dit is absoluut niet correct ten opzichte van de vele Vlaamse jongeren die binnenkort geneeskunde willen studeren." In het voorstel van De Block zou de historische verhouding van 60/40 bijgestuurd worden tot 56,5/43,5. Torfs wil "ernstige compensaties" voor Vlaanderen "als de arstenquota niet eerlijk verdeeld worden en de regering het niet-solidaire gedrag van de Franstaligen honoreert". Als dat geen zoden aan de dijk zet, dan ziet Torfs de splitsing van de sociale zekerheid als enige oplossing. Anders dan N-VA en ook CD&V juicht de MR de nieuwe artsenquota wel toe. Het Vlaams Geneeskundigenverbond (VGV) en Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) protesteren tegen de wijziging van De Block. Volgens beide organisaties is dit voorstel onrechtvaardig en onaanvaardbaar. "Het is een kaakslag voor de duizenden Vlaamse studenten die gedwongen werden om af te zien van hun wens om artsenstudie aan te vangen. We vragen ons af hoe het komt dat De Block zich voor de kar van de Franse gemeenschap spant om andermaal tegemoet te komen aan de voorrechten van de Franstaligen", aldus het VGV en OVV, die er voorts voor pleiten om de normering, uitvoering en budgetten inzake gezondheidszorg volledig aan de gemeenschappen over te dragen. In navolging van Torfs wijzen beide organisaties op het feit dat dit voorstel 'het deloyaal beleid beloont van de Franse Gemeenschap op vlak van contingentering'. Tot deze contingentering werd beslist in 1997. Deze trad in werking in 2005. Terwijl de Vlaamse gemeenschap de instroom van artsen en tandartsen beperkte met toelatingsproeven, liet de Franse gemeenschap de zaken jarenlang op haar beloop waardoor er teveel Franstalige artsen afstudeerden. De dichtheid aan artsen was in 2014 in de Franse Gemeenschap 29 procent hoger dan in de Vlaamse. Het Vlaams Geneeskundingenverbond waarschuwde al eerder voor de gevolgen van het Franstalige overschot. Wegens dit overschot besliste de vorige minister van Volksgezondheid dat er RIZIV-nummers uit het contingent van volgende jaren vooraf mochten genomen worden. Om het evenwicht te herstellen kunnen sinds 2015 slechts de helft van de Franstalige afgestudeerde artsen een RIZIV-nummer krijgen, reden waarom er aan Franstalige kant zo sterk aangedrongen wordt op de afschaffing van de contingentering. De Franstalige geneeskundestudenten, verenigd in het Comité inter-universitaire des étudiants en médecine (CIUM), heeft dinsdag "onthutst" en "geschrokken" gereageerd op de verklaringen van de Leuvense rector en gewezen CD&V-senator en van de N-VA over de artsenquota. Ze spreken van een "hatelijke politieke chantage" door met een splitsing van de sociale zekerheid te dreigen. Volgens de Franstalige geneeskundestudenten is de nieuwe verhouding op wetenschappelijke argumenten gebaseerd. "Als men de rekening door wil schuiven naar de studenten, moet men weten dat wij geen begroting in evenwicht brengen, maar dat het hier gaat om het oplossen van een sociale crisis die betrekking heeft heeft op de toekomst van duizenden studenten en bij uitbreiding miljoenen patiënten", stelt het CIUM. "Waar is het evenwicht als 5.000 studenten hun toekomst verloren zien gaan door communautaristisch beleid?", luidt het nog.(Belga/SD)