Die zou pas ten vroegste eind november kunnen afgesloten worden. "Vorig jaar gebeurde dat half november en toen was het warmer dan nu", stelde ze vast.

Bovendien worden intussen een aanzienlijk aantal plaatsen van deze winteropvang ingenomen door mensen - onder hen ook talrijke kinderen - die tijdelijk onderkomen gekregen hebben na de ontruiming van het Gesu-klooster.

De Block heeft die bezorgdheid ook geuit in een brief aan de bevoegde Brusselse ministers Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck, zo kondigde ze aan in de bevoegde Kamercommissie op vragen van Theo Francken (N-VA), Peter Logghe (Vlaams Belang) en Wouter De Vriendt (Groen).

Mistoestanden bij Samusocial

Die waren vooral geïnteresseerd in het vernietigende rapport van de Inspectie Financiën over de vzw Samusocial, maar bleven op hun honger zitten omdat De Block het rapport nog niet had ontvangen.

Maggie De Block wimpelde ook elke verantwoordelijkheid af over de mogelijke mistoestanden bij de Brusselse vzw. Zo is er de vergoeding van directrice Pascale Peraita, die 192.705 euro bruto per jaar zou bedragen. "Dat is een zaak van de raad van bestuur", luidde het.

Enkel overheidssteun voor speciale projecten

Samusocial ontvangt enkel federale overheidssteun voor speciale projecten, namelijk de organisatie van de winteropvang voor daklozen. Het gaat om 50.000 euro per winter voor de mobiele equipes voor hulp aan daklozen. Ook Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi krijgen een gelijkaardig bedrag.

Maar daarnaast is ook een enveloppe voorzien voor de tweedelijnsopvang van daklozen. Voor de winter van 2011-2012 ging het om 479.184,64 euro en voor die van 2012-2013 om 1,008 miljoen euro. Ook voor deze winter is één miljoen voorzien. (Belga/TE)

Die zou pas ten vroegste eind november kunnen afgesloten worden. "Vorig jaar gebeurde dat half november en toen was het warmer dan nu", stelde ze vast. Bovendien worden intussen een aanzienlijk aantal plaatsen van deze winteropvang ingenomen door mensen - onder hen ook talrijke kinderen - die tijdelijk onderkomen gekregen hebben na de ontruiming van het Gesu-klooster. De Block heeft die bezorgdheid ook geuit in een brief aan de bevoegde Brusselse ministers Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck, zo kondigde ze aan in de bevoegde Kamercommissie op vragen van Theo Francken (N-VA), Peter Logghe (Vlaams Belang) en Wouter De Vriendt (Groen). Die waren vooral geïnteresseerd in het vernietigende rapport van de Inspectie Financiën over de vzw Samusocial, maar bleven op hun honger zitten omdat De Block het rapport nog niet had ontvangen. Maggie De Block wimpelde ook elke verantwoordelijkheid af over de mogelijke mistoestanden bij de Brusselse vzw. Zo is er de vergoeding van directrice Pascale Peraita, die 192.705 euro bruto per jaar zou bedragen. "Dat is een zaak van de raad van bestuur", luidde het.Samusocial ontvangt enkel federale overheidssteun voor speciale projecten, namelijk de organisatie van de winteropvang voor daklozen. Het gaat om 50.000 euro per winter voor de mobiele equipes voor hulp aan daklozen. Ook Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi krijgen een gelijkaardig bedrag. Maar daarnaast is ook een enveloppe voorzien voor de tweedelijnsopvang van daklozen. Voor de winter van 2011-2012 ging het om 479.184,64 euro en voor die van 2012-2013 om 1,008 miljoen euro. Ook voor deze winter is één miljoen voorzien. (Belga/TE)