'Geachte parlementsleden: mag het, liegen in uw naam?' Die vraag stelde Bart Eeckhout, opiniërend hoofdredacteur van De Morgen, luidop in zijn editoriaal . De aanleiding was een uitspraak van Vlaams minister Liesbeth Homans. Zij kwam onder vuur te liggen door uitlatingen over gelijkekansencentrum UNIA, maar liet zich ook ontvallen dat '47 procent van de erkende vluchtelingen niet kan lezen of schrijven' - in realiteit gaat het om 17 procent. Enkele weken terug stond Homans al in het oog van de storm toen ze met een nieuwe studie over de armoede in Vlaanderen haar beleid bewierookte, terwijl zowat alle specialisten het erover eens leken dat haar beleid niets te maken had met de bewuste cijfers.
...

'Geachte parlementsleden: mag het, liegen in uw naam?' Die vraag stelde Bart Eeckhout, opiniërend hoofdredacteur van De Morgen, luidop in zijn editoriaal . De aanleiding was een uitspraak van Vlaams minister Liesbeth Homans. Zij kwam onder vuur te liggen door uitlatingen over gelijkekansencentrum UNIA, maar liet zich ook ontvallen dat '47 procent van de erkende vluchtelingen niet kan lezen of schrijven' - in realiteit gaat het om 17 procent. Enkele weken terug stond Homans al in het oog van de storm toen ze met een nieuwe studie over de armoede in Vlaanderen haar beleid bewierookte, terwijl zowat alle specialisten het erover eens leken dat haar beleid niets te maken had met de bewuste cijfers. En dus stelt Eeckhout de vraag: 'mag een minister liegen?' Een tendentieuze vraag, maar wij speelden hem door naar de fractievoorzitters van de verschillende partijen in het Vlaams parlement. Opvallend: niemand wil minister Homans expliciet van leugens betichten. Matthias Diependaele doorprikt meteen de stelling die in de vraag verborgen zit: 'Het is een insinuerende vraag, die veronderstelt dat Liesbeth Homans gelogen zou hebben - en dat is niet waar. De journalist zou moeten weten dat de realiteit zich niet altijd laat vatten in zeer duidelijke cijfers, en dat die dikwijls onderhevig is aan interpretatie.' 'Als we andere interpretaties leugens gaan noemen, zou Bart Eeckhout wel eens kunnen schrikken mocht die vraag ook aan hem gesteld worden. Ik zou hem graag vragen om zijn krant door te nemen en te kijken hoeveel feitelijke fouten of andere interpretaties daar te vinden zijn. Misschien moeten we die test eens doen en nagaan of zijn eigen krant ook niet liegt?'Joris Vandenbroucke (sp.a): 'Minister Homans gebruik eigenlijk twee tactieken. Ofwel fabriceert ze zelf feiten, die ze daarna molenwiekend verdedigt om daadkracht uit te stralen - zoals bij de foute armoedecijfers enkele weken terug. Ofwel reageert ze op stellingnames die door niemand ingenomen worden.' 'Toen de vluchtelingencrisis uitbrak, heeft de minister tot in den treure herhaald: 'Ik ben niet van plan om voorrang te verlenen aan asielzoekers en vluchtelingen voor het betrekken van een sociale woning.' Telkens opnieuw vroegen wij: wie vraagt dat dan? Niemand vroeg dat. Toch bleef ze dat herhalen. Ze creëert een denkbeeldige vijand en context waartegen ze zich kan afzetten. Die techniek is een manier om de indruk te wekken dat ze hard bezig is met beleid voeren.''Wij tillen zwaar aan het feit dat er niet correct met feiten wordt omgegaan, telkens opnieuw. Ministers komen daar niet zomaar mee weg. Iedereen kan zich al eens vergissen, niks menselijks is ons vreemd. Maar de systematiek waarmee Homans aan het werk gaat, laat vermoeden dat dat een bewuste strategie is. Ze moet daar echt mee stoppen.'Björn Rzoska (Groen): 'Neen, liegen voor het parlement mag niet. En al zeker niet in mijn naam. Vandaar hebben wij ook een brief gestuurd naar Jan Peumans om te vragen het parlement uit reces te halen en hier met het parlement een stevige discussie te kunnen hebben. Dat is niet meer dan op zijn plaats. Een minister die kwistig rondstrooit met foute cijfers en leugens, maar daar zelf weinig resultaat tegenover kan zetten, dat kunnen we als parlement niet over onze kant laten gaan. Chris Janssens (Vlaams Belang): 'Een minister van de Vlaamse regering spreekt sowieso niet in mijn naam. Ik spreek in het Parlement voor mijn fractie en kiezers, Liesbeth Homans moet ook maar verantwoording afleggen aan haar eigen kiezers, of aan de Vlaamse kiezers in het algemeen.''De minister creëert systematisch een soort perceptiepolitiek - vooral wanneer haar eigen partij in opspraak komt in het post-Bracke-tijdperk. N-VA kreeg het moeilijk, en dan hebben ze een paar straffe boodschappen nodig om de Vlaamse rechtsgezinde kiezer te proberen imponeren. Maar dat is niet meer dan een rookgordijn om te verbergen dat de minister een beleid voert dat haaks staat op de krachtige uitspraken die zij doet. Veel stoere praatjes, maar het tegenovergestelde beleid.'Eerder op de dag verklaarde Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) dat Homans het domein Inburgering en Integratie maar beter aan iemand anders zou overlaten. Bart Somers (Open Vld) was er als de kippen bij om te verduidelijken dat het om een persoonlijke mening ging, geen partijstandpunt.'De plaats om de discussie te voeren is het parlement. Daar zullen we spreken over de feiten en de interpretatie ervan, over UNIA, over de manier waarop UNIA haar werking kan verbeteren, en over de manier waarop minister Homans in dit dossier heeft gehandeld. Ze zal daarover een verklaring moeten afleggen.''Ik heb zondag al gezegd dat haar uitspraken polariserend waren, en dat een minister van integratie vooral het draagvlak zou moeten vergroten voor een inclusieve samenleving. Maar voor we over leugens kunnen spreken, moeten we eerst de minister horen en bevragen in het parlement. Daar zullen mijn fractie en ik ook heel duidelijk zijn over wat we vinden van de manier waarop UNIA benaderd is, de toon waarin het gezet is, en de argumenten die aangehaald zijn. Maar laat duidelijk zijn: Unia heeft een heel belangrijke rol, die ze zeker beter kan opnemen dan vandaag het geval is.'Koen Van den Heuvel (CD&V): 'Liesbeth Homans heeft het debat willen aanzwengelen, en we zullen daar volgende week over debatteren in het parlement. Wij zijn een partij van de nuance, een partij die oplossingsgericht denken en mensen niet tegen elkaar opzetten. Het is duidelijk niet onze stijl om zoals Homans polariserend door de wereld te stappen. Daar hebben we absoluut geen nood aan.' 'Of het dit weekend om leugens ging, zal N-VA zelf moeten zeggen. Over de armoedecijfers denk ik alleszins niet dat ze heeft gelogen. Ze heeft cijfers gehanteerd en op haar eigen hoed willen steken - ze heeft die niet bewust verwrongen. Het is op dit moment absoluut niet aan de orde om haar bevoegdheden in vraag te stellen.'