Aan gesprekken over een nieuw akkoord moeten ook de landen in de regio, en ook Rusland en Turkije, deelnemen. Het doel moet zijn te komen tot blijvende stabiliteit in het Midden-Oosten, meent Macron. "We zijn niet naïef wat betreft Iran." De huidige deal ziet Macron als een "pilaar" waaraan drie anderen pilaren toegevoegd moeten worden. Die drie moeten gaan over de Iraanse nucleaire ambities op lange termijn, het Iraanse kernrakettenprogramma en politieke oplossingen voor de conflicten in Syrië, Jemen en Libanon. Trump beklemtoonde dat Iran nooit mag toegelaten worden atoomwapens te kunnen ontwikkelen. "Men ziet de vingerafdruk van Iran achter vele problemen in het Midden-Oosten", zei hij. De Amerikaanse president riep de buurlanden van Iran op meer middelen te pompen in de strijd tegen terrorisme - volgens Washington steunt ook Iran de terreur in de regio. "Nu we de moordenaars van IS uit Syrië verjagen, is het essentieel dat de verantwoordelijke landen in het Midden-Oosten hun eigen bijdragen verhogen om te vermijden dat Iran profiteert van het succes van onze strijd tegen IS", aldus Trump. Ten laatste op 12 mei moet Trump beslissen of de Verenigde Staten de sancties tegen Iran blijven inhouden. De facto zou de beslissing om opnieuw sancties tegen Iran uit te vaardigen, betekenen dat het akkoord met Iran wordt opgeblazen. Voor zijn vertrek naar Washington had Macron gezegd dat hij Trump wilde overtuigen het akkoord niet op te blazen. (Belga)

Aan gesprekken over een nieuw akkoord moeten ook de landen in de regio, en ook Rusland en Turkije, deelnemen. Het doel moet zijn te komen tot blijvende stabiliteit in het Midden-Oosten, meent Macron. "We zijn niet naïef wat betreft Iran." De huidige deal ziet Macron als een "pilaar" waaraan drie anderen pilaren toegevoegd moeten worden. Die drie moeten gaan over de Iraanse nucleaire ambities op lange termijn, het Iraanse kernrakettenprogramma en politieke oplossingen voor de conflicten in Syrië, Jemen en Libanon. Trump beklemtoonde dat Iran nooit mag toegelaten worden atoomwapens te kunnen ontwikkelen. "Men ziet de vingerafdruk van Iran achter vele problemen in het Midden-Oosten", zei hij. De Amerikaanse president riep de buurlanden van Iran op meer middelen te pompen in de strijd tegen terrorisme - volgens Washington steunt ook Iran de terreur in de regio. "Nu we de moordenaars van IS uit Syrië verjagen, is het essentieel dat de verantwoordelijke landen in het Midden-Oosten hun eigen bijdragen verhogen om te vermijden dat Iran profiteert van het succes van onze strijd tegen IS", aldus Trump. Ten laatste op 12 mei moet Trump beslissen of de Verenigde Staten de sancties tegen Iran blijven inhouden. De facto zou de beslissing om opnieuw sancties tegen Iran uit te vaardigen, betekenen dat het akkoord met Iran wordt opgeblazen. Voor zijn vertrek naar Washington had Macron gezegd dat hij Trump wilde overtuigen het akkoord niet op te blazen. (Belga)