Unicef heeft een hele reeks technische richtlijnen opgesteld die autoriteiten moeten helpen om kinderen te beschermen tijdens de pandemie. En dat is meer dan nodig, zo klinkt het. "Op korte tijd heeft COVID-19 het leven van kinderen en gezinnen over de hele wereld op zijn kop gezet", valt vandaag te lezen in een mededeling. "Quarantaine-inspanningen zoals schoolsluitingen en bewegingsbeperkingen, hoewel nodig geacht, verstoren de routines en ondersteuningssystemen van kinderen." Het coronavirus heeft impact op kinderen over de hele wereld. "Honderden miljoenen kinderen zullen waarschijnlijk te maken krijgen met toenemende bedreigingen voor hun veiligheid en welzijn - waaronder mishandeling, gendergerelateerd geweld, uitbuiting, sociale uitsluiting en scheiding van zorgverleners - door de acties die ondernomen worden om de verspreiding van de COVID-19-pandemie tegen te gaan. UNICEF dringt er bij regeringen op aan om de veiligheid en het welzijn van kinderen te waarborgen te midden van de toenemende sociaaleconomische gevolgen van de ziekte." Maatregelen die geen rekening houden met de genderspecifieke behoeften en kwetsbaarheden van vrouwen en meisjes, kunnen ook het risico op seksuele uitbuiting, misbruik en kindhuwelijken vergroten. "Recent anekdotisch bewijs uit China wijst bijvoorbeeld op een aanzienlijke toename van gevallen van huiselijk geweld tegen vrouwen en meisjes", aldus Unicef. Tijdens eerdere noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid is het aantal gevallen van misbruik en uitbuiting van kinderen toegenomen. (Belga)

Unicef heeft een hele reeks technische richtlijnen opgesteld die autoriteiten moeten helpen om kinderen te beschermen tijdens de pandemie. En dat is meer dan nodig, zo klinkt het. "Op korte tijd heeft COVID-19 het leven van kinderen en gezinnen over de hele wereld op zijn kop gezet", valt vandaag te lezen in een mededeling. "Quarantaine-inspanningen zoals schoolsluitingen en bewegingsbeperkingen, hoewel nodig geacht, verstoren de routines en ondersteuningssystemen van kinderen." Het coronavirus heeft impact op kinderen over de hele wereld. "Honderden miljoenen kinderen zullen waarschijnlijk te maken krijgen met toenemende bedreigingen voor hun veiligheid en welzijn - waaronder mishandeling, gendergerelateerd geweld, uitbuiting, sociale uitsluiting en scheiding van zorgverleners - door de acties die ondernomen worden om de verspreiding van de COVID-19-pandemie tegen te gaan. UNICEF dringt er bij regeringen op aan om de veiligheid en het welzijn van kinderen te waarborgen te midden van de toenemende sociaaleconomische gevolgen van de ziekte." Maatregelen die geen rekening houden met de genderspecifieke behoeften en kwetsbaarheden van vrouwen en meisjes, kunnen ook het risico op seksuele uitbuiting, misbruik en kindhuwelijken vergroten. "Recent anekdotisch bewijs uit China wijst bijvoorbeeld op een aanzienlijke toename van gevallen van huiselijk geweld tegen vrouwen en meisjes", aldus Unicef. Tijdens eerdere noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid is het aantal gevallen van misbruik en uitbuiting van kinderen toegenomen. (Belga)