Afgelopen weekend maakte minister De Block bekend dat de asielprocedure strenger wordt. Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken - haar administraties - zullen asielzoekers die zich niet aan de Europese Dublinverordening houden geen opvang meer geven. Volgens Dublin is de EU-lidstaat waar een asielzoeker het eerst is aangekomen, bevoegd voor de asielaanvraag. Maar volgens De Block vraagt een groep asielzoekers opvang aan in België terwijl ze al in een ander land geregistreerd of zelfs erkend zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen is die beslissing niet wettelijk. Ons land is bij wet verplicht om mensen die asiel aanvragen, op te vangen tijdens de procedure, klinkt het. Maar De Block is ervan overtuigd dat de maatregelen wel degelijk wettig zijn, laat ze weten. "In tegenstelling tot de quota (een limiet van 50 asielaanvragen per dag die door voorganger Theo Francken was ingesteld maar door de Raad van State is geschorst, red.) stoppen de registratie en behandeling van asielaanvraag niet", zegt de minister. "Enkel de misbruikers worden geviseerd." Bovendien zal Fedasil telkens op individuele basis oordelen en rekening houden met de kwetsbaarheid van de betrokkenen, aldus De Block. "Wie geconfronteerd wordt met nieuwe vormen van misbruik van de procedure moet ook nieuwe oplossingen durven aanreiken. Dat is beleid. Geen dure woorden maar daden", benadrukt de minister nog. "We moeten bescherming en opvang geven aan wie er echt nood aan heeft. Maar we moeten wel hard optreden tegen wie er probeert misbruik van te maken, wie wel al een opvangmogelijkeid heeft." (Belga)

Afgelopen weekend maakte minister De Block bekend dat de asielprocedure strenger wordt. Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken - haar administraties - zullen asielzoekers die zich niet aan de Europese Dublinverordening houden geen opvang meer geven. Volgens Dublin is de EU-lidstaat waar een asielzoeker het eerst is aangekomen, bevoegd voor de asielaanvraag. Maar volgens De Block vraagt een groep asielzoekers opvang aan in België terwijl ze al in een ander land geregistreerd of zelfs erkend zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen is die beslissing niet wettelijk. Ons land is bij wet verplicht om mensen die asiel aanvragen, op te vangen tijdens de procedure, klinkt het. Maar De Block is ervan overtuigd dat de maatregelen wel degelijk wettig zijn, laat ze weten. "In tegenstelling tot de quota (een limiet van 50 asielaanvragen per dag die door voorganger Theo Francken was ingesteld maar door de Raad van State is geschorst, red.) stoppen de registratie en behandeling van asielaanvraag niet", zegt de minister. "Enkel de misbruikers worden geviseerd." Bovendien zal Fedasil telkens op individuele basis oordelen en rekening houden met de kwetsbaarheid van de betrokkenen, aldus De Block. "Wie geconfronteerd wordt met nieuwe vormen van misbruik van de procedure moet ook nieuwe oplossingen durven aanreiken. Dat is beleid. Geen dure woorden maar daden", benadrukt de minister nog. "We moeten bescherming en opvang geven aan wie er echt nood aan heeft. Maar we moeten wel hard optreden tegen wie er probeert misbruik van te maken, wie wel al een opvangmogelijkeid heeft." (Belga)