Op initiatief van filminstituut EYE, het Filmfonds en het Fonds BKVB is 50 tekenaars gevraagd op één pagina een stripimpressie te geven van 50 producties. Maar de regisseurs van de films waren niet van tevoren benaderd om toestemming te verlenen. Dit tot grote irritatie van Maas en Van Warmerdam. Zij verbieden daarom het gebruik van hun films in het boek. Het gaat om de films 'De Lift' en 'Flodder' (van Maas) en 'Abel' en 'De Noorderlingen' (van Van Warmerdam). Nadat de regisseurs eerder in media hun onvrede hadden geuit, is er wel contact geweest tussen de initiatiefnemers en het tweetal. Maar dit leidde niet tot resultaat, stellen de filmers. "Nog afgezien van de juridische kant getuigt het van een enorm dedain voor de filmmakers om ongevraagd en zonder goedkeuring hun films te gaan verstrippen", vinden Maas en Van Warmerdam. "Wij willen niet meewerken aan een boek geïnitieerd door mensen die weinig respect tonen voor de mensen die zij vertegenwoordigen." (©BrunoPress/Patrick van Emst)

Op initiatief van filminstituut EYE, het Filmfonds en het Fonds BKVB is 50 tekenaars gevraagd op één pagina een stripimpressie te geven van 50 producties. Maar de regisseurs van de films waren niet van tevoren benaderd om toestemming te verlenen. Dit tot grote irritatie van Maas en Van Warmerdam. Zij verbieden daarom het gebruik van hun films in het boek. Het gaat om de films 'De Lift' en 'Flodder' (van Maas) en 'Abel' en 'De Noorderlingen' (van Van Warmerdam). Nadat de regisseurs eerder in media hun onvrede hadden geuit, is er wel contact geweest tussen de initiatiefnemers en het tweetal. Maar dit leidde niet tot resultaat, stellen de filmers. "Nog afgezien van de juridische kant getuigt het van een enorm dedain voor de filmmakers om ongevraagd en zonder goedkeuring hun films te gaan verstrippen", vinden Maas en Van Warmerdam. "Wij willen niet meewerken aan een boek geïnitieerd door mensen die weinig respect tonen voor de mensen die zij vertegenwoordigen." (©BrunoPress/Patrick van Emst)