Het voorstel "is maar één aspect uit gans de bundel. De verschillende partijen kregen al een voorontwerp te zien, maar de besprekingen zijn pas voor september. We willen die besprekingen afwachten, aangezien het gaat om onderhandelingsmaterie", zegt Vincent Houssin van VSOA. Ook Gert Cockx van het NSPV wil liever "beginnen met de essentie van het debat, en niet met dergelijke details". Toch reageren de vakbonden wat de afschaffing van de betaalde schorsing betreft, niet onmiddellijk afwijzend, al blijven ze voorzichtig. "Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat men politiemensen gedurende zes maanden aan dumpingprijzen zou laten werken", merkt Cockx op. Een groter probleem is volgens hem de overdaad aan tuchtoverheden, wat op het terrein vaak leidt tot een gevoel van willekeur. "De ene krijgt een milde straf, waar de andere voor dezelfde feiten een zware straf krijgt", klinkt het. Daarnaast maken de vakbonden zich zorgen over de vermindering van het aantal tuchtstraffen. "We gaan van zeven tuchtstraffen naar vier, zijnde een blaam, de inhouding op de bezoldiging, het ontslag van ambtswege en de afzetting", somt Eric Picqueur van ACOD politie op. "Door het aantal soorten straffen te verminderen, krijgt de korpschef minder bewegingsruimte", zegt Vincent Houssin. Hij wijst erop dat er slechts één lichte straf overblijft. Houssin pleit net als Eric Picqueur voor een tuchtraad die zou instaan voor de zwaardere straffen, wat zou zorgen voor minder willekeur en een meer eenduidig beleid. Jan Adam, van ACV politie, hekelt op zijn beurt het gebrek aan volledige transparantie in het dossier. "Enkel de grote lijnen zijn gekend." De vakbonden zijn ten slotte verbaasd over het feit dat het voorstel in de pers is verschenen. "Naar aanleiding van de informele contacten is ons gevraagd om nog niet te communiceren. Nu stellen we vast dat de ministers gebruik maken van de vakantieperiode om het voorstel al aan de pers mee te delen, zonder dat er al echte onderhandelingen zijn geweest", betreurt Picqueur. (Belga)

Het voorstel "is maar één aspect uit gans de bundel. De verschillende partijen kregen al een voorontwerp te zien, maar de besprekingen zijn pas voor september. We willen die besprekingen afwachten, aangezien het gaat om onderhandelingsmaterie", zegt Vincent Houssin van VSOA. Ook Gert Cockx van het NSPV wil liever "beginnen met de essentie van het debat, en niet met dergelijke details". Toch reageren de vakbonden wat de afschaffing van de betaalde schorsing betreft, niet onmiddellijk afwijzend, al blijven ze voorzichtig. "Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat men politiemensen gedurende zes maanden aan dumpingprijzen zou laten werken", merkt Cockx op. Een groter probleem is volgens hem de overdaad aan tuchtoverheden, wat op het terrein vaak leidt tot een gevoel van willekeur. "De ene krijgt een milde straf, waar de andere voor dezelfde feiten een zware straf krijgt", klinkt het. Daarnaast maken de vakbonden zich zorgen over de vermindering van het aantal tuchtstraffen. "We gaan van zeven tuchtstraffen naar vier, zijnde een blaam, de inhouding op de bezoldiging, het ontslag van ambtswege en de afzetting", somt Eric Picqueur van ACOD politie op. "Door het aantal soorten straffen te verminderen, krijgt de korpschef minder bewegingsruimte", zegt Vincent Houssin. Hij wijst erop dat er slechts één lichte straf overblijft. Houssin pleit net als Eric Picqueur voor een tuchtraad die zou instaan voor de zwaardere straffen, wat zou zorgen voor minder willekeur en een meer eenduidig beleid. Jan Adam, van ACV politie, hekelt op zijn beurt het gebrek aan volledige transparantie in het dossier. "Enkel de grote lijnen zijn gekend." De vakbonden zijn ten slotte verbaasd over het feit dat het voorstel in de pers is verschenen. "Naar aanleiding van de informele contacten is ons gevraagd om nog niet te communiceren. Nu stellen we vast dat de ministers gebruik maken van de vakantieperiode om het voorstel al aan de pers mee te delen, zonder dat er al echte onderhandelingen zijn geweest", betreurt Picqueur. (Belga)