Voor de Hoge Raad voor de Justitie kan de schriftelijke tussenkomst van Yüksel "niet door de beugel". De raad verwijst expliciet naar de zaak, al heeft ze het over "een parlementslid" en noemt ze de CD&V'er niet bij naam. "Dergelijke inmenging is in strijd met de scheiding van de machten, de onafhankelijkheid van de rechter en het recht op een eerlijk proces", hekelt Staudt. "Bovendien ondermijnen tussenkomsten zoals hiervoor bedoeld het vertrouwen dat de burgers terecht mogen hebben in een onafhankelijke rechtspraak." De HRJ wil inmenging van parlementsleden dan ook strafbaar stellen, net zoals ze dat na de Fortis-affaire al voorstelde voor leden van de uitvoerende macht. De raad dringt er bij het parlement concreet op aan het artikel 239 van het strafwetboek te verstrengen en het toepassingsveld ervan uit te breiden. Maar ook rechters zelf moeten beseffen dat hun spreekrecht in geval van pogingen tot beïnvloeding primeert op hun plicht tot terughoudendheid, vindt de HRJ. De raad ziet zich daarin gesteund door een uitspraak van 2009 door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ze ziet zichzelf en haar advies-en onderzoekscommissies alvast als "een ideaal meldpunt" voor dit soort inbreuken, ook voor magistraten. (NICOLAS MAETERLINCK)

Voor de Hoge Raad voor de Justitie kan de schriftelijke tussenkomst van Yüksel "niet door de beugel". De raad verwijst expliciet naar de zaak, al heeft ze het over "een parlementslid" en noemt ze de CD&V'er niet bij naam. "Dergelijke inmenging is in strijd met de scheiding van de machten, de onafhankelijkheid van de rechter en het recht op een eerlijk proces", hekelt Staudt. "Bovendien ondermijnen tussenkomsten zoals hiervoor bedoeld het vertrouwen dat de burgers terecht mogen hebben in een onafhankelijke rechtspraak." De HRJ wil inmenging van parlementsleden dan ook strafbaar stellen, net zoals ze dat na de Fortis-affaire al voorstelde voor leden van de uitvoerende macht. De raad dringt er bij het parlement concreet op aan het artikel 239 van het strafwetboek te verstrengen en het toepassingsveld ervan uit te breiden. Maar ook rechters zelf moeten beseffen dat hun spreekrecht in geval van pogingen tot beïnvloeding primeert op hun plicht tot terughoudendheid, vindt de HRJ. De raad ziet zich daarin gesteund door een uitspraak van 2009 door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ze ziet zichzelf en haar advies-en onderzoekscommissies alvast als "een ideaal meldpunt" voor dit soort inbreuken, ook voor magistraten. (NICOLAS MAETERLINCK)