1. Waarover gaat het?
...

1. Waarover gaat het? 'Met een gecombineerde vergunning voor verblijf en werk, de zogenoemde single permit, kunnen buitenlandse hooggeschoolde talenten en middengeschoolden (met een diploma middelbaar onderwijs) voor knelpuntberoepen in Vlaanderen aan de slag. Het gaat om een brede waaier aan profielen, zoals ICT'ers en ingenieurs. Hen aantrekken is een belangrijke doelstelling van de Vlaamse regering.' 2. Wat is het probleem met die single permit? 'Begin 2021 duurde het één maand om een dossier af te ronden, nu is dat meer dan verdubbeld. Een vergunning doorloopt zowel een Vlaamse als een federale procedure. In oktober is de gemiddelde doorlooptijd van een dossier op het Vlaamse niveau opgelopen tot ruim 40 werkdagen. Daarna wordt het dossier doorgestuurd naar de federale Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), waar de behandeling nog eens drie weken duurt. Daarom roep ik Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) op om de doorlooptijden drastisch in te korten. De buitenlandse concurrentie om interessante profielen aan te trekken is torenhoog. Vlaanderen moet competitief zijn in de internationale war for talent.' 3. Over welke nationaliteiten hebben we het? 'In 2021 werden er tot en met oktober 6444 aanvragen ingediend voor een toelating tot arbeid via de gecombineerde vergunning. De drie meest voorkomende nationaliteiten waren Indiërs (1217), Turken (815) en Marokkanen (309).' 4. Minister Crevits maakte de aanvraag al volledig digitaal en trok ook meer personeel aan. Wat is er nog nodig? 'Naar het voorbeeld van Nederland kan Vlaanderen ook denken aan het invoeren van het erkend ondernemerschap. Dat is een systeem waarbij bedrijven, organisaties en werkgevers vooraf als een referent erkend worden door de overheid. Een soort snelweg om mensen via arbeidsvergunningen makkelijker naar hier te halen. Uiteraard blijft controle nodig.' 5. De N-VA staat doorgaans kritisch tegenover migratie, maar hier kan het blijkbaar niet snel genoeg gaan. Hoe rijmt u dat? 'Er is geen tegenspraak. Wij zijn zeer kritisch voor ongecontroleerde, illegale migratie die mensensmokkel in de hand werkt. Maar als economische migratie een meerwaarde kan betekenen, dan staan wij er zeker voor open.'