In het rapport beoordeelt het Rekenhof het algemene zorgbeleid van de bevraagde scholen als positief. Toch stipt het onafhankelijke controleorgaan van de overheid ook enkele aandachtspunten aan. Zo kan onvoldoende draagvlak voor de zorgvisie leiden tot een te leerkrachtafhankelijke brede basiszorg.

Ook de continuïteit van de zorg kan soms beter en ook de inzetbaarheid en expertise van de zorgteams is niet altijd optimaal. Voorts melden scholen dat ze het soms moeilijk hebben met leerlingen met gedragsproblemen.

Het Rekenhof concludeert in zijn bevraging van 60 scholen uit het gewoon onderwijs ook dat de leerkrachten niet positief zijn over de gevolgen van het M-decreet voor de studieresultaten. 'Ze zijn er met name niet van overtuigd dat die leerlingen voldoende leerwinst boeken en stellen dat ze soms onvoldoende tijd en aandacht kunnen besteden aan de andere leerlingen', klinkt het in het rapport. 'De bevraagde leerkrachten kunnen zich maar beperkt vinden in de principes van het M-decreet', is de conclusie.

Minister Crevits stelt in een reactie dat 'het nieuwe ondersteuningsmodel pas sinds 1 september 2017 van kracht is en dat deze nieuwe manier van werken de nodige tijd vraagt'. Ze meent dat er vanuit het beleid reeds heel wat initiatieven genomen werden die aansluiten bij de aanbevelingen van het Rekenhof.

In het rapport beoordeelt het Rekenhof het algemene zorgbeleid van de bevraagde scholen als positief. Toch stipt het onafhankelijke controleorgaan van de overheid ook enkele aandachtspunten aan. Zo kan onvoldoende draagvlak voor de zorgvisie leiden tot een te leerkrachtafhankelijke brede basiszorg. Ook de continuïteit van de zorg kan soms beter en ook de inzetbaarheid en expertise van de zorgteams is niet altijd optimaal. Voorts melden scholen dat ze het soms moeilijk hebben met leerlingen met gedragsproblemen. Het Rekenhof concludeert in zijn bevraging van 60 scholen uit het gewoon onderwijs ook dat de leerkrachten niet positief zijn over de gevolgen van het M-decreet voor de studieresultaten. 'Ze zijn er met name niet van overtuigd dat die leerlingen voldoende leerwinst boeken en stellen dat ze soms onvoldoende tijd en aandacht kunnen besteden aan de andere leerlingen', klinkt het in het rapport. 'De bevraagde leerkrachten kunnen zich maar beperkt vinden in de principes van het M-decreet', is de conclusie. Minister Crevits stelt in een reactie dat 'het nieuwe ondersteuningsmodel pas sinds 1 september 2017 van kracht is en dat deze nieuwe manier van werken de nodige tijd vraagt'. Ze meent dat er vanuit het beleid reeds heel wat initiatieven genomen werden die aansluiten bij de aanbevelingen van het Rekenhof.