Het onderzoek naar de veiligheid van het gerechtsgebouw kwam er op vraag van de FOD Justitie. Een extern bedrijf bracht de evacuatieroutes in kaart in het Paleis van de Prins-bisschoppen en kwam tot een verrassende conclusie. De twee grootste rechtszalen in het paleis moeten worden gesloten uit veiligheidsoverwegingen en mogen niet meer worden gebruikt. Het gaat onder meer om de zaal waar de assisenprocessen plaatsvinden. Het rapport plaatst heel wat vraagtekens bij geplande rechtszaken, waaronder een assisenzaak die op 7 september van start zou gaan. "De FOD Justitie heeft deze studie goedgekeurd zonder ons te raadplegen over de mogelijkheid om de gerechtelijke activiteiten voort te zetten. We kunnen een aantal alternatieven voorstellen, zoals het installeren van noodtrappen, maar veel opties zijn er niet. Er staan dit jaar nog vijf assisenprocessen gepland. We zijn nog in overleg met de brandweer van Luik om te zien of het proces van 7 september alsnog kan starten", klinkt het bij de Luikse magistraten. Het veiligheidsprobleem in de rechtszalen is niet de enige zorg voor de Luikse magistraten. In augustus moest de centrale binnenplaats van het gerechtsgebouw al worden afgesloten, nadat er stenen naar beneden waren gevallen. "Er is nog veel werk aan de infrastructuur. Deze problemen konden we helaas niet voorzien, we staan machteloos tegenover dit soort van incidenten", betreurt procureur-generaal Christian De Valkeneer. (Belga)

Het onderzoek naar de veiligheid van het gerechtsgebouw kwam er op vraag van de FOD Justitie. Een extern bedrijf bracht de evacuatieroutes in kaart in het Paleis van de Prins-bisschoppen en kwam tot een verrassende conclusie. De twee grootste rechtszalen in het paleis moeten worden gesloten uit veiligheidsoverwegingen en mogen niet meer worden gebruikt. Het gaat onder meer om de zaal waar de assisenprocessen plaatsvinden. Het rapport plaatst heel wat vraagtekens bij geplande rechtszaken, waaronder een assisenzaak die op 7 september van start zou gaan. "De FOD Justitie heeft deze studie goedgekeurd zonder ons te raadplegen over de mogelijkheid om de gerechtelijke activiteiten voort te zetten. We kunnen een aantal alternatieven voorstellen, zoals het installeren van noodtrappen, maar veel opties zijn er niet. Er staan dit jaar nog vijf assisenprocessen gepland. We zijn nog in overleg met de brandweer van Luik om te zien of het proces van 7 september alsnog kan starten", klinkt het bij de Luikse magistraten. Het veiligheidsprobleem in de rechtszalen is niet de enige zorg voor de Luikse magistraten. In augustus moest de centrale binnenplaats van het gerechtsgebouw al worden afgesloten, nadat er stenen naar beneden waren gevallen. "Er is nog veel werk aan de infrastructuur. Deze problemen konden we helaas niet voorzien, we staan machteloos tegenover dit soort van incidenten", betreurt procureur-generaal Christian De Valkeneer. (Belga)