1. Waarom betoogt u?

Trump wil dat Europa twee procent van zijn bbp spendeert aan defensie, om zo de NAVO te versterken. Daar zijn wij als vredesbeweging tegen. Maar het wordt een heel diverse betoging: er zal ook geprotesteerd worden tegen het racisme, het seksisme en het klimaatbeleid van de Amerikaanse president.
...

Trump wil dat Europa twee procent van zijn bbp spendeert aan defensie, om zo de NAVO te versterken. Daar zijn wij als vredesbeweging tegen. Maar het wordt een heel diverse betoging: er zal ook geprotesteerd worden tegen het racisme, het seksisme en het klimaatbeleid van de Amerikaanse president. Dat klinkt radicaal. Maar net zoals Trump, zij het om andere redenen, denken wij dat de NAVO verouderd is en geen plaats meer heeft in een vredevolle wereld. Trump wil dat Europa zijn 'eerlijke deel' bijdraagt aan de NAVO. Maar die organisatie is nu al overgesubsideerd en goed voor meer dan de helft van alle militaire uitgaven ter wereld. Als Europa zijn defensieuitgaven zou verhogen tot twee procent van het bbp, zouden we jaarlijks 130 miljard euro extra moeten betalen. Dat geld kan beter naar sociale en milieuinvesteringen gaan. Een president voert altijd het beleid dat het establishment verwacht. Daarom betogen wij niet alleen tegen de figuur Trump, maar tegen de structurele problemen waarvoor hij staat. Ook de voormalige Amerikaanse president Barack Obama had geen goede naam bij de vredesbeweging. In 2009 pleitte hij in een speech voor een wereld zonder kernwapens. Maar zijn administratie keurde wel een plan goed waardoor er duizend miljard dollar geïnvesteerd werd in de vernieuwing van het nucleaire arsenaal. De verontwaardiging bij de bevolking is conjunctureel. Soms leeft er zoveel spontane verontwaardiging - zoals bij de rakettencrisis in de jaren tachtig of naar aanleiding van de oorlog in Irak - dat elk protest veel bijval krijgt. De onvrede lijkt te groeien, maar of er echt een reveil van de vredesbeweging komt, valt af te wachten. In elk geval hebben we de steun nodig van grote sociale organisaties zoals de vakbonden. Zonder hen lukt het niet. Als er veel mensen opdagen, zal dat zeker druk zetten op regeringsleiders. Hopelijk zal dat politiek vertaald worden. En natuurlijk moeten we de publieke opinie sensibiliseren.