"Dat de luchtvervuiling door het verkeer toeneemt is niet verwonderlijk", zegt Sanctorum. "We halen al jaren de normen voor fijn stof niet. Elk uitstel voor het halen van die normen wordt overigens geweigerd". Volgens het groene parlementslid reikt Europa Vlaanderen instrumenten aan om het tij te keren, met name de invoering van een slimme kilometerheffing en het inrichten van milieuzones, waar enkel "propere" wagens mogen komen. "Maar de slimme kilometerheffing wordt constant uitgesteld, er is enkel een perspectief voor vrachtwagens. En rond de milieuzones gebeurt er niets". "De Vlaamse regering ontwikkelt geen instrumenten om luchtvervuiling tegen te gaan. Ze neemt zelfs beslissingen die de situatie erger maken. Zo levert ze tegen de adviezen in een milieuvergunning af voor Uplace (een groot winkelcentrum in Machelen, nvdr) en keurt ze naar alle waarschijnlijkheid binnenkort de verbreding van de Brusselse ring goed". (Belga)

"Dat de luchtvervuiling door het verkeer toeneemt is niet verwonderlijk", zegt Sanctorum. "We halen al jaren de normen voor fijn stof niet. Elk uitstel voor het halen van die normen wordt overigens geweigerd". Volgens het groene parlementslid reikt Europa Vlaanderen instrumenten aan om het tij te keren, met name de invoering van een slimme kilometerheffing en het inrichten van milieuzones, waar enkel "propere" wagens mogen komen. "Maar de slimme kilometerheffing wordt constant uitgesteld, er is enkel een perspectief voor vrachtwagens. En rond de milieuzones gebeurt er niets". "De Vlaamse regering ontwikkelt geen instrumenten om luchtvervuiling tegen te gaan. Ze neemt zelfs beslissingen die de situatie erger maken. Zo levert ze tegen de adviezen in een milieuvergunning af voor Uplace (een groot winkelcentrum in Machelen, nvdr) en keurt ze naar alle waarschijnlijkheid binnenkort de verbreding van de Brusselse ring goed". (Belga)