Sinds ongeveer midden januari zijn verschillende Chinese steden in lockdown als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus covid-19. Dat geldt onder meer voor verschillende grote industriesteden, zoals de miljoenenstad Wuhan in Hubei, de zwaarst getroffen provincie. Het verkeer ligt er nagenoeg stil en de industriële productie staat al weken op een laag pitje. Daardoor is de luchtvervuiling boven de grote Chinese steden gevoelig gedaald, meldt BIRA, het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie. De Sentinel-5 Precursor-satelliet van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, en meer bepaald de zogenaamde Tropomi-sensor (Tropospheric Monitoring Instrument, red.) aan boord van die satelliet, meet een daling van 30 tot 50 procent in de uitstoot van stikstofdioxide in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het BIRA werkte destijds mee aan de ontwikkeling van de software voor data-analyse van Tropomi. Dat de vervuiling in de periode rond Chinees Nieuwjaar begin februari afneemt is gebruikelijk, maar nu begon die daling al veel vroeger dan normaal en houdt ze ook langer aan. In de week na de Chinese nieuwjaarsvakantie waren de gemiddelde niveaus ruim 30 procent lager dan vorig jaar, op het laagste punt gaat het om een daling met 50 procent ten opzichte van 2019. Dat geldt trouwens niet alleen voor Wuhan. Ook in bijvoorbeeld de miljoenensteden Shanghai en Nanjing ligt de vervuiling een pak lager dan normaal en eigenlijk is de impact zichtbaar boven heel China, aldus het BIRA. (Belga)

Sinds ongeveer midden januari zijn verschillende Chinese steden in lockdown als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus covid-19. Dat geldt onder meer voor verschillende grote industriesteden, zoals de miljoenenstad Wuhan in Hubei, de zwaarst getroffen provincie. Het verkeer ligt er nagenoeg stil en de industriële productie staat al weken op een laag pitje. Daardoor is de luchtvervuiling boven de grote Chinese steden gevoelig gedaald, meldt BIRA, het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie. De Sentinel-5 Precursor-satelliet van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, en meer bepaald de zogenaamde Tropomi-sensor (Tropospheric Monitoring Instrument, red.) aan boord van die satelliet, meet een daling van 30 tot 50 procent in de uitstoot van stikstofdioxide in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het BIRA werkte destijds mee aan de ontwikkeling van de software voor data-analyse van Tropomi. Dat de vervuiling in de periode rond Chinees Nieuwjaar begin februari afneemt is gebruikelijk, maar nu begon die daling al veel vroeger dan normaal en houdt ze ook langer aan. In de week na de Chinese nieuwjaarsvakantie waren de gemiddelde niveaus ruim 30 procent lager dan vorig jaar, op het laagste punt gaat het om een daling met 50 procent ten opzichte van 2019. Dat geldt trouwens niet alleen voor Wuhan. Ook in bijvoorbeeld de miljoenensteden Shanghai en Nanjing ligt de vervuiling een pak lager dan normaal en eigenlijk is de impact zichtbaar boven heel China, aldus het BIRA. (Belga)