De uitspraak kwam er op vraag van het Litouwse Hof van Cassatie. Dat moest zich uitspreken over een geding tussen de Litouwse inlichtingendienst en luchtvaartmaatschappij Air Baltic. Litouwse speurders moesten voor een professionele missie naar Bakoe in Azerbeidzjan, maar kwamen daar met 14 uur vertraging aan. De inlichtingendienst moest door die vertraging dagelijkse onkostenvergoedingen en bijkomende sociale bijdragen betalen voor een totaal van 1.168 Litouwse litas (de toenmalige munt), of omgerekend 338 euro. Het Europees Hof verwijst in zijn arrest naar de Conventie van Montréal, dat bepaalde internationale afspraken over luchtverkeer vastlegt. Die conventie zegt dat de luchtvaartmaatschappij bij vervoer van passagiers, bagage of goederen alle schade moet vergoeden die voortkomt uit vertraging. Omdat de conventie niet zegt aan wie de schade berokkend moet zijn, besluit het Hof dat ook de werkgevers van passagiers vergoed moeten worden. Het Hof van Justitie merkt overigens op dat de Conventie van Montréal dient om de "gebruikers" van het vliegverkeer te beschermen, een omschrijving die ruimer is dan de loutere passagiers. (Belga)

De uitspraak kwam er op vraag van het Litouwse Hof van Cassatie. Dat moest zich uitspreken over een geding tussen de Litouwse inlichtingendienst en luchtvaartmaatschappij Air Baltic. Litouwse speurders moesten voor een professionele missie naar Bakoe in Azerbeidzjan, maar kwamen daar met 14 uur vertraging aan. De inlichtingendienst moest door die vertraging dagelijkse onkostenvergoedingen en bijkomende sociale bijdragen betalen voor een totaal van 1.168 Litouwse litas (de toenmalige munt), of omgerekend 338 euro. Het Europees Hof verwijst in zijn arrest naar de Conventie van Montréal, dat bepaalde internationale afspraken over luchtverkeer vastlegt. Die conventie zegt dat de luchtvaartmaatschappij bij vervoer van passagiers, bagage of goederen alle schade moet vergoeden die voortkomt uit vertraging. Omdat de conventie niet zegt aan wie de schade berokkend moet zijn, besluit het Hof dat ook de werkgevers van passagiers vergoed moeten worden. Het Hof van Justitie merkt overigens op dat de Conventie van Montréal dient om de "gebruikers" van het vliegverkeer te beschermen, een omschrijving die ruimer is dan de loutere passagiers. (Belga)