Eind 2019 keurde de Vlaamse regering het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 goed. Dit plan moet helpen om de Europese verplichtingen te halen en bevat doelstellingen op de korte, middellange (2030) en lange (2050) termijn én een uitgebreid pakket aan maatregelen om de luchtverontreiniging in Vlaanderen aan te pakken. De Vlaamse regering wil op die manier ook het aantal vroegtijdige sterftes door luchtvervuiling terugdringen. Uit een tussentijdse evaluatie van het plan door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen de laatste jaren systematisch verbetert. Behalve voor stikstofdioxide (NO2) worden alle Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit al sinds 2014 niet meer overschreden. Het bereiken van de NO2-jaargrenswaarde ligt ook in het vizier. Dat is vooral te danken aan de versnelde ontdieseling van het wagenpark. Toch mag Vlaanderen niet gaan achterover leunen, want het is niet zeker of Vlaanderen een aantal tegen 2030 vooropgestelde doelstellingen zal halen. Dat is onder meer het geval voor de doelstellingen rond vermesting en wegverkeer. Daarom zijn er volgens Demir bijsturingen nodig. Zo zijn er op het vlak van het wegverkeer onder meer extra maatregelen nodig om het aantal gereden kilometers terug te dringen en het wagenpark te vergroenen met zero-emissievoertuigen. Om de uitstoot van stikstof door de landbouw terug te dringen, wordt gerekend op de bijkomende maatregelen in het kader van de Programmatorische Aanpak Stikstof. Zelf wil minister Demir ook een extra inspanningen doen rond de luchtverontreiniging door houtkachels. Die vervuiling is volgens Demir al jarenlang "een zorgenkindje". De N-VA-minister wil dit najaar nog concrete voorstellen op tafel leggen die moeten zorgen voor "duidelijkere regels voor de installatie, het onderhoud en de periodieke keuring van houtkachels". Daarbij is het ook de bedoeling de meest vervuilende houtkachels "uit te faseren". "Het is aan alle bevoegde ministers om versneld werk te maken van de uitvoering van de maatregelen voorzien in het Luchtbeleidsplan. Alleen zo kunnen we samen zorgen voor zuivere lucht, besluit Demir. (Belga)

Eind 2019 keurde de Vlaamse regering het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 goed. Dit plan moet helpen om de Europese verplichtingen te halen en bevat doelstellingen op de korte, middellange (2030) en lange (2050) termijn én een uitgebreid pakket aan maatregelen om de luchtverontreiniging in Vlaanderen aan te pakken. De Vlaamse regering wil op die manier ook het aantal vroegtijdige sterftes door luchtvervuiling terugdringen. Uit een tussentijdse evaluatie van het plan door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen de laatste jaren systematisch verbetert. Behalve voor stikstofdioxide (NO2) worden alle Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit al sinds 2014 niet meer overschreden. Het bereiken van de NO2-jaargrenswaarde ligt ook in het vizier. Dat is vooral te danken aan de versnelde ontdieseling van het wagenpark. Toch mag Vlaanderen niet gaan achterover leunen, want het is niet zeker of Vlaanderen een aantal tegen 2030 vooropgestelde doelstellingen zal halen. Dat is onder meer het geval voor de doelstellingen rond vermesting en wegverkeer. Daarom zijn er volgens Demir bijsturingen nodig. Zo zijn er op het vlak van het wegverkeer onder meer extra maatregelen nodig om het aantal gereden kilometers terug te dringen en het wagenpark te vergroenen met zero-emissievoertuigen. Om de uitstoot van stikstof door de landbouw terug te dringen, wordt gerekend op de bijkomende maatregelen in het kader van de Programmatorische Aanpak Stikstof. Zelf wil minister Demir ook een extra inspanningen doen rond de luchtverontreiniging door houtkachels. Die vervuiling is volgens Demir al jarenlang "een zorgenkindje". De N-VA-minister wil dit najaar nog concrete voorstellen op tafel leggen die moeten zorgen voor "duidelijkere regels voor de installatie, het onderhoud en de periodieke keuring van houtkachels". Daarbij is het ook de bedoeling de meest vervuilende houtkachels "uit te faseren". "Het is aan alle bevoegde ministers om versneld werk te maken van de uitvoering van de maatregelen voorzien in het Luchtbeleidsplan. Alleen zo kunnen we samen zorgen voor zuivere lucht, besluit Demir. (Belga)