Er loopt een onderzoek naar de groep voor de "lozing van schadelijke stoffen" en voor nalatigheden bij de exploitatie van zijn fabriek, wat heeft bijgedragen tot een "ernstige aantasting" van het milieu. De brand van 26 september vernietigde 5.200 ton chemicaliën, en veroorzaakte een rookwolk van 70 kilometer lang. Het bedrijf wordt verweten "niet alle maatregelen genomen te hebben om de omvangrijke verspreiding van het vuur en de resulterende milieuschade te voorkomen", zei een bron dichtbij het dossier. Het parket meldt dat de groep onder juridisch toezicht is geplaatst, en een borgsom van 375.000 euro moet betalen. Daarnaast moet ze een som van 4 miljoen euro opzijzetten om eventuele "menselijke en milieuschade" te vergoeden. De aanklacht kadert in het gerechtelijk onderzoek dat op 29 oktober werd geopend, om duidelijkheid te verschaffen over de oorzaken en omstandigheden van de brand. Sinds begin januari worden ook mogelijke veiligheidsgebreken onderzocht. Volgens de Franse minister van Landbouw en Voeding Didier Guillaume veroorzaakte de brand in de chemische fabriek naar schatting "tussen 40 en 50 miljoen" euro schade. (Belga)

Er loopt een onderzoek naar de groep voor de "lozing van schadelijke stoffen" en voor nalatigheden bij de exploitatie van zijn fabriek, wat heeft bijgedragen tot een "ernstige aantasting" van het milieu. De brand van 26 september vernietigde 5.200 ton chemicaliën, en veroorzaakte een rookwolk van 70 kilometer lang. Het bedrijf wordt verweten "niet alle maatregelen genomen te hebben om de omvangrijke verspreiding van het vuur en de resulterende milieuschade te voorkomen", zei een bron dichtbij het dossier. Het parket meldt dat de groep onder juridisch toezicht is geplaatst, en een borgsom van 375.000 euro moet betalen. Daarnaast moet ze een som van 4 miljoen euro opzijzetten om eventuele "menselijke en milieuschade" te vergoeden. De aanklacht kadert in het gerechtelijk onderzoek dat op 29 oktober werd geopend, om duidelijkheid te verschaffen over de oorzaken en omstandigheden van de brand. Sinds begin januari worden ook mogelijke veiligheidsgebreken onderzocht. Volgens de Franse minister van Landbouw en Voeding Didier Guillaume veroorzaakte de brand in de chemische fabriek naar schatting "tussen 40 en 50 miljoen" euro schade. (Belga)