Er is volgens Francken momenteel vooral in Linden en even verderop in het gehucht Sint-Bernard sprake van een sterk aangroeiende populatie van honderden kraaiachtige vogels die de biodiversiteit in dit gebied sterk onder druk zet. 'Ze halen bijvoorbeeld nesten van andere vogels leeg. Ook de hazenpopulatie is hierdoor zeer sterk uitgedund', aldus Francken.

Vooraleer tot de actie over te gaan wil hij overleg plegen met de Hubertusvereniging van jagers en de Wildbeheerseenheid die actief is op het grondgebied van Lubbeek. 'Ik wil met hen bespreken welke opties er zijn om deze vogelpopulatie terug onder controle te krijgen zodat de biodiversiteit terug ademruimte krijg', aldus Theo Francken.

Dat kraaien een bedreiging zouden zijn voor de biodiversiteit vindt Vogelbescherming Vlaanderen 'je reinste flauwekul'. 'Het gaat hier overigens niet om kraaien maar om kauwen, die van alles eten gaande van insecten, tot afval en dode konijnen. Ze zullen af en toe eieren uit vogelnesten halen, maar dat is zeker niet hun hoofdmaaltijd', zegt woordvoerder Jan Rodts. 'De achteruitgang van het bestand aan mussen en andere waarnaar Francken verwijst heeft veel belangrijker oorzaken zoals het gebruik van pesticiden en het verdwijnen van groene plekken. In plaats van zo negatief te doen over deze vogels moet men het ook over hun nut hebben. Dergelijke vogels zorgen ook voor een natuurlijke selectie door bijvoorbeeld zieke konijnen te doden.'

Rodts betwijfelt zeer sterk of het schepencollege van Lubbeek een opheffing zal kunnen bekomen op het jachtverbod op deze vogels. 'Kauwen vallen immers onder het Vlaamse Soortenbesluit. Het jagen op deze vogels kan enkel worden overwogen als ze in voldoende mate schade toebrengen aan professioneel geteelde gewassen. Dit is hier echter niet het geval. Een aanvraag in die zin moet worden geadresseerd aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze dienst zal mijn inziens niet positief reageren op de vraag van Francken en co', besluit Rodts.

Er is volgens Francken momenteel vooral in Linden en even verderop in het gehucht Sint-Bernard sprake van een sterk aangroeiende populatie van honderden kraaiachtige vogels die de biodiversiteit in dit gebied sterk onder druk zet. 'Ze halen bijvoorbeeld nesten van andere vogels leeg. Ook de hazenpopulatie is hierdoor zeer sterk uitgedund', aldus Francken. Vooraleer tot de actie over te gaan wil hij overleg plegen met de Hubertusvereniging van jagers en de Wildbeheerseenheid die actief is op het grondgebied van Lubbeek. 'Ik wil met hen bespreken welke opties er zijn om deze vogelpopulatie terug onder controle te krijgen zodat de biodiversiteit terug ademruimte krijg', aldus Theo Francken. Dat kraaien een bedreiging zouden zijn voor de biodiversiteit vindt Vogelbescherming Vlaanderen 'je reinste flauwekul'. 'Het gaat hier overigens niet om kraaien maar om kauwen, die van alles eten gaande van insecten, tot afval en dode konijnen. Ze zullen af en toe eieren uit vogelnesten halen, maar dat is zeker niet hun hoofdmaaltijd', zegt woordvoerder Jan Rodts. 'De achteruitgang van het bestand aan mussen en andere waarnaar Francken verwijst heeft veel belangrijker oorzaken zoals het gebruik van pesticiden en het verdwijnen van groene plekken. In plaats van zo negatief te doen over deze vogels moet men het ook over hun nut hebben. Dergelijke vogels zorgen ook voor een natuurlijke selectie door bijvoorbeeld zieke konijnen te doden.' Rodts betwijfelt zeer sterk of het schepencollege van Lubbeek een opheffing zal kunnen bekomen op het jachtverbod op deze vogels. 'Kauwen vallen immers onder het Vlaamse Soortenbesluit. Het jagen op deze vogels kan enkel worden overwogen als ze in voldoende mate schade toebrengen aan professioneel geteelde gewassen. Dit is hier echter niet het geval. Een aanvraag in die zin moet worden geadresseerd aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze dienst zal mijn inziens niet positief reageren op de vraag van Francken en co', besluit Rodts.