"Als wat in de kranten staat over de nieuwe beslissing van de Vlaamse regering over Uplace blijkt te kloppen, zullen we alle rechtsmiddelen inzetten om ook dat plan te bestrijden". Dat heeft de Leuvense burgemeester Louis Tobback gezegd tijdens een persconferentie van het schepencollege. De Leuvense gemeenteraad stemt maandagavond een motie in die zin.

'Desastreus'

Tobback herhaalde dat de komst van Uplace in Machelen desastreus zou zijn voor de lokale handel in Leuven. In de motie die vanavond op initiatief van de meerderheidspartijen SP.A en CD&V aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, staat dat dit project "alle inspanningen van de stad ter versterking van het kernwinkelgebied en haar boodschappencentra teniet dreigt te doen en de kansen voor een leefbaar handelsapparaat, de economische ontwikkeling en tewerkstelling in de stad bedreigt".

Onderzoekscommissie

Tobback haalde ook uit naar de belangenvermenging en partijdigheid van de Vlaamse regering bij de besluitvorming. "De Raad van State vernietigde om die reden eerder de milieuvergunning. Ik zie nergens een aanzet om aan dit bezwaar tegemoet te komen.

Uplace-topman Bart Verhaeghe daarentegen bevestigt dat de Vlaamse regering woord gehouden heeft, terwijl men aan de kant van de Vlaamse regering de indruk geeft dat het verlenen van de vergunning geruild werd voor het opgeven door Uplace van schadeclaims", aldus Tobback, die ook voorstander is van een parlementaire onderzoekscommissie. "Het zou goed zijn de betrokken ambtenaren eens onder ede te verhoren over het feit dat zij door hun minister verplicht werden hun advies over dit project te herschrijven". (Belga/WB)

"Als wat in de kranten staat over de nieuwe beslissing van de Vlaamse regering over Uplace blijkt te kloppen, zullen we alle rechtsmiddelen inzetten om ook dat plan te bestrijden". Dat heeft de Leuvense burgemeester Louis Tobback gezegd tijdens een persconferentie van het schepencollege. De Leuvense gemeenteraad stemt maandagavond een motie in die zin. Tobback herhaalde dat de komst van Uplace in Machelen desastreus zou zijn voor de lokale handel in Leuven. In de motie die vanavond op initiatief van de meerderheidspartijen SP.A en CD&V aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, staat dat dit project "alle inspanningen van de stad ter versterking van het kernwinkelgebied en haar boodschappencentra teniet dreigt te doen en de kansen voor een leefbaar handelsapparaat, de economische ontwikkeling en tewerkstelling in de stad bedreigt". Tobback haalde ook uit naar de belangenvermenging en partijdigheid van de Vlaamse regering bij de besluitvorming. "De Raad van State vernietigde om die reden eerder de milieuvergunning. Ik zie nergens een aanzet om aan dit bezwaar tegemoet te komen. Uplace-topman Bart Verhaeghe daarentegen bevestigt dat de Vlaamse regering woord gehouden heeft, terwijl men aan de kant van de Vlaamse regering de indruk geeft dat het verlenen van de vergunning geruild werd voor het opgeven door Uplace van schadeclaims", aldus Tobback, die ook voorstander is van een parlementaire onderzoekscommissie. "Het zou goed zijn de betrokken ambtenaren eens onder ede te verhoren over het feit dat zij door hun minister verplicht werden hun advies over dit project te herschrijven". (Belga/WB)