Senioren die te zwaar zorgbehoevend worden om thuis te blijven wonen, moeten vaak op zoek naar een kamer in een wzc. Daarvoor kunnen ze een beroep doen op de dienst welzijn van het lokale bestuur, het lokale dienstencentrum of de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid. Parlementslid Parys merkt daarbij op dat die website niet echt gebruiksvriendelijk is voor die zoektocht. Wanneer ouderen via het internet op speurtocht gaan, komen ze volgens Parys al snel terecht op websites als www.rusthuizenplus.be of www.woonzorgbijstand.be, die beloven de beschikbaarheid in verschillende wzc's weer te geven. Ze vragen een aantal gegevens op, waaronder de provincie waar de zorgbehoevende een centrum zoekt en garandeert dat ze daarna contact opnemen met de zoeker. Parys heeft echter bedenkingen bij de werkwijze van de sites. Blijkbaar betalen wzc's "aanzienlijke" bedragen aan Woonzorgbijstand of Rusthuizenplus voor een langdurig contract dat ze via deze sites binnenhalen. Ook voor een kortdurend contract lopen de bedragen stevig op, luidt het. Er zou ook een "boosterpromotie" lopen, waarbij wzc's een extra bedrag betalen aan de websites zodat de vraag naar een wzc maar bij één wzc terecht komt. Parys wil van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) weten of het bevoegde Agentschap al onderzoek heeft verricht naar de werkwijze van dergelijke websites, en of de minister het ethisch te verantwoorden vindt dat bepaalde wzc's exclusief gegevens krijgen via dergelijke websites na extra betaling. (Belga)

Senioren die te zwaar zorgbehoevend worden om thuis te blijven wonen, moeten vaak op zoek naar een kamer in een wzc. Daarvoor kunnen ze een beroep doen op de dienst welzijn van het lokale bestuur, het lokale dienstencentrum of de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid. Parlementslid Parys merkt daarbij op dat die website niet echt gebruiksvriendelijk is voor die zoektocht. Wanneer ouderen via het internet op speurtocht gaan, komen ze volgens Parys al snel terecht op websites als www.rusthuizenplus.be of www.woonzorgbijstand.be, die beloven de beschikbaarheid in verschillende wzc's weer te geven. Ze vragen een aantal gegevens op, waaronder de provincie waar de zorgbehoevende een centrum zoekt en garandeert dat ze daarna contact opnemen met de zoeker. Parys heeft echter bedenkingen bij de werkwijze van de sites. Blijkbaar betalen wzc's "aanzienlijke" bedragen aan Woonzorgbijstand of Rusthuizenplus voor een langdurig contract dat ze via deze sites binnenhalen. Ook voor een kortdurend contract lopen de bedragen stevig op, luidt het. Er zou ook een "boosterpromotie" lopen, waarbij wzc's een extra bedrag betalen aan de websites zodat de vraag naar een wzc maar bij één wzc terecht komt. Parys wil van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) weten of het bevoegde Agentschap al onderzoek heeft verricht naar de werkwijze van dergelijke websites, en of de minister het ethisch te verantwoorden vindt dat bepaalde wzc's exclusief gegevens krijgen via dergelijke websites na extra betaling. (Belga)