Bijna 3.100 Vlaamse landbouwers, ongeveer één op zes, sloten een beheerovereenkomst af met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De resultaten daarvan op de biodiversiteit werden slechts sporadisch wetenschappelijk onderzocht. Grasstroken blijken volgens de studie belangrijk voor de biodiversiteit van nuttige loopkevers en de bodemfauna in het algemeen. De aantallen lagen vaak hoger dan in andere natuurlijke biotopen zoals bossen, duingraslanden, duinen, rietkragen of heidegebied. "Akkerranden zijn geen groene woestijnen in agrarisch landschap, ze hebben een belangrijke natuurwaarde", aldus insectendeskundige Wouter Deconinck van het Koninklijk Belgische Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Bloemenranden met een juiste soortensamenstelling blijken dan weer een belangrijk leefgebied voor nuttige vliegende insecten zoals lieveheersbeestjes, larven van zweefvliegen of gaasvliegen en bloemenwantsen. "Deze soorten kunnen onder meer bladluizen in graan onderdrukken", aldus biologe Femke Temmerman van Inagro (Inovatief en duurzaam AGRarisch Ondernemen). "Als er genoeg aanwezig zijn, blijkt de inzet van bestrijdingsmiddelen zelfs overbodig. De telers in het project ervaarden geen invloed op de opbrengst van tarwe. Per hectare brachten de onbehandelde percelen zelfs meer op omdat bespaard werd op middelengebruik." Minister Joke Schauvliege (CD&V) voegde er aan toe dat het studiewerk als basis kan dienen voor nieuwe soorten beheersovereenkomsten. (KAV)

Bijna 3.100 Vlaamse landbouwers, ongeveer één op zes, sloten een beheerovereenkomst af met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De resultaten daarvan op de biodiversiteit werden slechts sporadisch wetenschappelijk onderzocht. Grasstroken blijken volgens de studie belangrijk voor de biodiversiteit van nuttige loopkevers en de bodemfauna in het algemeen. De aantallen lagen vaak hoger dan in andere natuurlijke biotopen zoals bossen, duingraslanden, duinen, rietkragen of heidegebied. "Akkerranden zijn geen groene woestijnen in agrarisch landschap, ze hebben een belangrijke natuurwaarde", aldus insectendeskundige Wouter Deconinck van het Koninklijk Belgische Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Bloemenranden met een juiste soortensamenstelling blijken dan weer een belangrijk leefgebied voor nuttige vliegende insecten zoals lieveheersbeestjes, larven van zweefvliegen of gaasvliegen en bloemenwantsen. "Deze soorten kunnen onder meer bladluizen in graan onderdrukken", aldus biologe Femke Temmerman van Inagro (Inovatief en duurzaam AGRarisch Ondernemen). "Als er genoeg aanwezig zijn, blijkt de inzet van bestrijdingsmiddelen zelfs overbodig. De telers in het project ervaarden geen invloed op de opbrengst van tarwe. Per hectare brachten de onbehandelde percelen zelfs meer op omdat bespaard werd op middelengebruik." Minister Joke Schauvliege (CD&V) voegde er aan toe dat het studiewerk als basis kan dienen voor nieuwe soorten beheersovereenkomsten. (KAV)