Op basis van cijfers van 2016 vergeleek de FOD de lonen van federale ambtenaren en werknemers in de privé. De onderzoekers stelden vast dat de federale overheid voor de functies in niveau A (masterdiploma) een basissalaris toekent dat bijna altijd hoger ligt dan in de privésector. Hoe hoger de graad, hoe hoger dit verschil oploopt. Wel is het zo dat ambtenaren minder extra's krijgen omdat de overheid geen bonussen of bedrijfswagens toekent. De niveaus B (bachelor) scoren volgens de studie licht onder de privésector, maar ze halen die achterstand wel in dankzij hun anciënniteit. De lagere diploma's (niveaus C en D) zitten wel steeds een beetje onder het gemiddelde. Ook contractuelen zijn bij de overheid minder goed af qua salaris. "Momenteel lopen er voorbereidingen om te komen tot een harmonisatie van de contractuelen met de statutaire werknemers om onder meer deze ongelijkheid in verloning weg te werken", stelt Vandeput. Ook liggen er plannen op tafel voor de invoering van een meer flexibel en variabel verloningssysteem, aldus de N-VA-minister. Volgens de minister maakte de federale overheid de laatste jaren ook een sterke inhaalbeweging op het vlak van arbeidsomstandigheden. (Belga)

Op basis van cijfers van 2016 vergeleek de FOD de lonen van federale ambtenaren en werknemers in de privé. De onderzoekers stelden vast dat de federale overheid voor de functies in niveau A (masterdiploma) een basissalaris toekent dat bijna altijd hoger ligt dan in de privésector. Hoe hoger de graad, hoe hoger dit verschil oploopt. Wel is het zo dat ambtenaren minder extra's krijgen omdat de overheid geen bonussen of bedrijfswagens toekent. De niveaus B (bachelor) scoren volgens de studie licht onder de privésector, maar ze halen die achterstand wel in dankzij hun anciënniteit. De lagere diploma's (niveaus C en D) zitten wel steeds een beetje onder het gemiddelde. Ook contractuelen zijn bij de overheid minder goed af qua salaris. "Momenteel lopen er voorbereidingen om te komen tot een harmonisatie van de contractuelen met de statutaire werknemers om onder meer deze ongelijkheid in verloning weg te werken", stelt Vandeput. Ook liggen er plannen op tafel voor de invoering van een meer flexibel en variabel verloningssysteem, aldus de N-VA-minister. Volgens de minister maakte de federale overheid de laatste jaren ook een sterke inhaalbeweging op het vlak van arbeidsomstandigheden. (Belga)