COPD of chronisch obstructieve longziekte wordt ook "rokerslong" genoemd omdat de aandoening in 90 procent van de gevallen rokers of ex-rokers treft. Wereldwijd is het de vierde doodsoorzaak en de derde in de westerse wereld. In ons land wordt het aantal COPD-patiënten op 680.000 geschat. Minder dan de helft daarvan is gediagnosticeerd, aldus de BVP. Rokerslong ontstaat door een vernauwing van de luchtwegen. Hierdoor vermindert het debiet van de luchtwegen geleidelijk en wordt het transport van de lucht naar de longen moeilijker. "Terwijl bij astma de luchtwegvernauwing omkeerbaar is en meestal tijdens de kinderjaren ontstaat, manifesteert COPD zich meestal pas na 45 jaar en is de vernauwing onomkeerbaar", aldus professor Guy Joos, voorzitter van de BVP en hoofd van de dienst pneumologie van het UZ Gent. Preventief sensibliseren en het zo vroeg mogelijk vaststellen van de ziekte is daarom essentieel. Vooral bij rokers ligt het besef veel te laag. In de helft van de gevallen zijn hoesten en fluimen niet aanwezig, en in de andere helft van de gevallen worden deze symptomen door rokers als normaal beschouwd. Met een eenvoudige ademtest, een zogenaamde spirometrie, kan de diagnose snel en pijnloos bevestigd worden. (MVL)

COPD of chronisch obstructieve longziekte wordt ook "rokerslong" genoemd omdat de aandoening in 90 procent van de gevallen rokers of ex-rokers treft. Wereldwijd is het de vierde doodsoorzaak en de derde in de westerse wereld. In ons land wordt het aantal COPD-patiënten op 680.000 geschat. Minder dan de helft daarvan is gediagnosticeerd, aldus de BVP. Rokerslong ontstaat door een vernauwing van de luchtwegen. Hierdoor vermindert het debiet van de luchtwegen geleidelijk en wordt het transport van de lucht naar de longen moeilijker. "Terwijl bij astma de luchtwegvernauwing omkeerbaar is en meestal tijdens de kinderjaren ontstaat, manifesteert COPD zich meestal pas na 45 jaar en is de vernauwing onomkeerbaar", aldus professor Guy Joos, voorzitter van de BVP en hoofd van de dienst pneumologie van het UZ Gent. Preventief sensibliseren en het zo vroeg mogelijk vaststellen van de ziekte is daarom essentieel. Vooral bij rokers ligt het besef veel te laag. In de helft van de gevallen zijn hoesten en fluimen niet aanwezig, en in de andere helft van de gevallen worden deze symptomen door rokers als normaal beschouwd. Met een eenvoudige ademtest, een zogenaamde spirometrie, kan de diagnose snel en pijnloos bevestigd worden. (MVL)