"Vorig jaar werden 1.631 fietsen gestolen in Leuven. Dat zijn er 31 per week", aldus Appermans en Verlinden. "De politie staat voor een onmogelijke opdracht om al die diefstallen op te lossen. Slechts 3,5 procent van de fietsen wordt bovendien teruggevonden." Om het probleem aan te pakken, stelde de N-VA-fractie maandagavond tijdens de gemeenteraad voor om lokfietsen te gebruiken. "Via een ingebouwd track-and-tracesysteem in die fietsen kunnen dieven gevolgd en dus sneller gevat worden. In Gent is recent nog zo'n systeem op poten gezet, en dat heeft goede cijfers opgeleverd", aldus Appermans. Gemeenteraadslid Wouter Florizoone (Groen) vervolgde dat bovendien slechts één op de drie fietsdiefstallen effectief wordt aangegeven bij de politie. "Wij hebben daarom ook de mogelijkheid van een lokfiets voorgelegd aan de korpschef, en de politie gaat het de komende weken verder onderzoeken." Ridouani zei dat er momenteel al sterk wordt ingezet op het voorkomen van fietsdiefstallen. "We hebben extra camera's gehangen en laten de politie meer patrouilleren. Het aantal gevatte fietsdieven stijgt ook. Bovendien zijn er in Gent problemen geweest met het systeem. Je mag trouwens niet zomaar misdaden uitlokken. Lokfietsen vallen onder de 'Bijzondere Opsporingsmethode': om die toe te passen heb je toelating nodig van het parket." Ridouani wil zich wel engageren om het voorstel serieus te nemen, en te onderzoeken wat er allemaal mogelijk is. Het voorstel werd uiteindelijk weggestemd door de meerderheid. (Belga)

"Vorig jaar werden 1.631 fietsen gestolen in Leuven. Dat zijn er 31 per week", aldus Appermans en Verlinden. "De politie staat voor een onmogelijke opdracht om al die diefstallen op te lossen. Slechts 3,5 procent van de fietsen wordt bovendien teruggevonden." Om het probleem aan te pakken, stelde de N-VA-fractie maandagavond tijdens de gemeenteraad voor om lokfietsen te gebruiken. "Via een ingebouwd track-and-tracesysteem in die fietsen kunnen dieven gevolgd en dus sneller gevat worden. In Gent is recent nog zo'n systeem op poten gezet, en dat heeft goede cijfers opgeleverd", aldus Appermans. Gemeenteraadslid Wouter Florizoone (Groen) vervolgde dat bovendien slechts één op de drie fietsdiefstallen effectief wordt aangegeven bij de politie. "Wij hebben daarom ook de mogelijkheid van een lokfiets voorgelegd aan de korpschef, en de politie gaat het de komende weken verder onderzoeken." Ridouani zei dat er momenteel al sterk wordt ingezet op het voorkomen van fietsdiefstallen. "We hebben extra camera's gehangen en laten de politie meer patrouilleren. Het aantal gevatte fietsdieven stijgt ook. Bovendien zijn er in Gent problemen geweest met het systeem. Je mag trouwens niet zomaar misdaden uitlokken. Lokfietsen vallen onder de 'Bijzondere Opsporingsmethode': om die toe te passen heb je toelating nodig van het parket." Ridouani wil zich wel engageren om het voorstel serieus te nemen, en te onderzoeken wat er allemaal mogelijk is. Het voorstel werd uiteindelijk weggestemd door de meerderheid. (Belga)