De tekst die door de ministerraad werd goedgekeurd, is goeddeels geïnspireerd op het rapport van een werkgroep die zich over de hervorming van de federale politie boog. Minister Milquet voegde aan dat rapport nog twee hoofdstukken toe over de geïntegreerde politie (federale plus lokale politie) en de lokale politie. In haar persbericht wijst de VCLP erop dat ze heeft kunnen reageren op het rapport van de werkgroep. Maar het luik over de lokale politie is in het rapport opgenomen "zonder dat de lokale politie hierover vooraf was geconsulteerd". De genomen beslissingen over de bestuurlijke en gerechtelijke directeurs bij de federale politie heeft de VCLP bovendien via de media vernomen. Ze wil nu een werkgroep oprichten om het luik dat de lokale politiediensten aanbelangt verder uit te werken. "Er is geen reden om het werk in het luik 'lokale politie', dat minstens even belangrijk is als dat van de federale politie, snel in elkaar te flansen." (Belga)

De tekst die door de ministerraad werd goedgekeurd, is goeddeels geïnspireerd op het rapport van een werkgroep die zich over de hervorming van de federale politie boog. Minister Milquet voegde aan dat rapport nog twee hoofdstukken toe over de geïntegreerde politie (federale plus lokale politie) en de lokale politie. In haar persbericht wijst de VCLP erop dat ze heeft kunnen reageren op het rapport van de werkgroep. Maar het luik over de lokale politie is in het rapport opgenomen "zonder dat de lokale politie hierover vooraf was geconsulteerd". De genomen beslissingen over de bestuurlijke en gerechtelijke directeurs bij de federale politie heeft de VCLP bovendien via de media vernomen. Ze wil nu een werkgroep oprichten om het luik dat de lokale politiediensten aanbelangt verder uit te werken. "Er is geen reden om het werk in het luik 'lokale politie', dat minstens even belangrijk is als dat van de federale politie, snel in elkaar te flansen." (Belga)