De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is boos op de federale regering. Die wil volgens de VVSG de verdeling van de middelen van het Verkeersveiligheidsfonds veranderen ten nadele van de lokale politiezones. Hierdoor zouden de lokale politiezones 18,2 miljoen euro minder ontvangen. "Indien deze wijziging er zou komen, dan heeft dit veel weg van een hold-up op klaarlichte dag op de financiële middelen van de lokale politiezones", stelt de VVSG in een persbericht.

Verdeling onder gewesten

Het Verkeersveiligheidsfonds bevat de inkomsten uit de betaling van de verkeersboetes. De verdeling van die pot aan middelen is in 2008 bijgestuurd. Sindsdien bestaat het fonds uit twee schijven: een schijf met een vast bedrag voor de politiezones en de federale politie, en een tweede schijf met de bijkomende middelen, zeg maar de meerinkomsten tegenover het referentiejaar 2007.

Die tweede schijf zou vanaf 2010 verdeeld worden onder de gewesten. De gewesten zouden het bedrag dan weer verdelen onder hun zones. Voor de periode 2010-2013 zou die tweede schijf volgens de VVSG goed zijn voor een bedrag van bijna 82 miljoen euro. Nadat de federale overheid lang heeft getalmd met de uitbetaling van dat geld, is intussen wel een eerste bedrag gestort. Zo werd voor het jaar 2010 al een bedrag van 9 miljoen euro uitbetaald. De Vlaamse zones ontvingen in totaal 5,8 miljoen euro, de Waalse 1,89 miljoen euro en Brusselse bijna 1 miljoen euro. De federale politie kreeg 0,45 miljoen euro. Voor de periode 2011-2013 moet de tweede schijf nog betaald worden. Voor 2010 gaat het om 26 miljoen euro, in 2011 om 29,2 miljoen euro en in 2012 om 17,48 miljoen euro.

'Spelregels onderweg gewijzigd'

Maar volgens de VVSG heeft de federale overheid plannen om de verdelingscriteria aan te passen ten voordele van de federale politie. Zo zou de federale politie in de toekomst recht hebben op 30 procent van de tweede schijf in plaats van 5 procent. "Dit betekent dat de federale politie 21,8 miljoen euro zou ontvangen in plaats van 3,6 miljoen euro. Hierdoor zullen de politiezones 18,2 miljoen euro minder ontvangen van de tweede schijf van het verkeersveiligheidsfonds voor de periode 2011-2013", luidt het. De VVSG noemt het "onaanvaardbaar dat de federale overheid de spelregels onderweg wijzigt". (Belga/WB)

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is boos op de federale regering. Die wil volgens de VVSG de verdeling van de middelen van het Verkeersveiligheidsfonds veranderen ten nadele van de lokale politiezones. Hierdoor zouden de lokale politiezones 18,2 miljoen euro minder ontvangen. "Indien deze wijziging er zou komen, dan heeft dit veel weg van een hold-up op klaarlichte dag op de financiële middelen van de lokale politiezones", stelt de VVSG in een persbericht.Het Verkeersveiligheidsfonds bevat de inkomsten uit de betaling van de verkeersboetes. De verdeling van die pot aan middelen is in 2008 bijgestuurd. Sindsdien bestaat het fonds uit twee schijven: een schijf met een vast bedrag voor de politiezones en de federale politie, en een tweede schijf met de bijkomende middelen, zeg maar de meerinkomsten tegenover het referentiejaar 2007. Die tweede schijf zou vanaf 2010 verdeeld worden onder de gewesten. De gewesten zouden het bedrag dan weer verdelen onder hun zones. Voor de periode 2010-2013 zou die tweede schijf volgens de VVSG goed zijn voor een bedrag van bijna 82 miljoen euro. Nadat de federale overheid lang heeft getalmd met de uitbetaling van dat geld, is intussen wel een eerste bedrag gestort. Zo werd voor het jaar 2010 al een bedrag van 9 miljoen euro uitbetaald. De Vlaamse zones ontvingen in totaal 5,8 miljoen euro, de Waalse 1,89 miljoen euro en Brusselse bijna 1 miljoen euro. De federale politie kreeg 0,45 miljoen euro. Voor de periode 2011-2013 moet de tweede schijf nog betaald worden. Voor 2010 gaat het om 26 miljoen euro, in 2011 om 29,2 miljoen euro en in 2012 om 17,48 miljoen euro. Maar volgens de VVSG heeft de federale overheid plannen om de verdelingscriteria aan te passen ten voordele van de federale politie. Zo zou de federale politie in de toekomst recht hebben op 30 procent van de tweede schijf in plaats van 5 procent. "Dit betekent dat de federale politie 21,8 miljoen euro zou ontvangen in plaats van 3,6 miljoen euro. Hierdoor zullen de politiezones 18,2 miljoen euro minder ontvangen van de tweede schijf van het verkeersveiligheidsfonds voor de periode 2011-2013", luidt het. De VVSG noemt het "onaanvaardbaar dat de federale overheid de spelregels onderweg wijzigt". (Belga/WB)