'Het is niet gemakkelijk om het klimaatvraagstuk op de politieke agenda te krijgen', erkent voormalig Waals milieuminister Philippe Henry (Ecolo). 'De economische crisis hakt er in Wallonië echt wel in. Mensen zijn bezorgd over werkzekerheid en hun pensioenen. Er zijn campagnes die de bevolking aanmoedigen om voor lokale producten te kiezen, maar het blijkt niet eenvoudig om ze Waals te doen kopen. Ook bedrijven hebben niet altijd de mogelijkheid om in duurzaamheid te investeren. Bovend...

'Het is niet gemakkelijk om het klimaatvraagstuk op de politieke agenda te krijgen', erkent voormalig Waals milieuminister Philippe Henry (Ecolo). 'De economische crisis hakt er in Wallonië echt wel in. Mensen zijn bezorgd over werkzekerheid en hun pensioenen. Er zijn campagnes die de bevolking aanmoedigen om voor lokale producten te kiezen, maar het blijkt niet eenvoudig om ze Waals te doen kopen. Ook bedrijven hebben niet altijd de mogelijkheid om in duurzaamheid te investeren. Bovendien kijken veel bedrijven niet verder dan tien jaar vooruit, terwijl zulke investeringen vaak pas over twintig jaar rendement opleveren.' Hoewel Donald Trumps beslissing om uit het Klimaatakkoord van Parijs te stappen ook in Wallonië op algemene afkeuring kan rekenen, zorgt het klimaatvraagstuk er niet voor grote maatschappelijke beroering. Zowel de Europese, Belgische als Waalse plannen zijn onvoldoende ambitieus, vindt Henry, die in het Waals parlement voor Ecolo in de oppositie zit. Henry ziet twee sectoren waarin de regering onmiddellijk aan de slag kan: huisvesting en transport. 'Er zijn vandaag nog veel slecht geïsoleerde gebouwen die een stuk zuiniger kunnen. Maar daarvoor heb je natuurlijk publieke investeringen nodig, en die ontbreken.' De organisatie van het openbaar vervoer is al helemaal 'catastrofaal', aldus Henry. Bovendien heeft Wallonië door zijn geografie een nadeel ten opzichte van het dichtbevolkte Vlaanderen. 'De bevolking leeft verspreid en er zijn geen grote verkeersassen, waardoor het moeilijker is om efficiënt openbaar vervoer te organiseren. Daarom is het in de rurale gebieden nuttiger om autodelen te promoten, of openbaar vervoer op aanvraag aan te bieden.' Ook op het gebied van schone energie heeft Wallonië nog een lange weg af te leggen, waarschuwt Henry. 'Biomassa of zonne-energie worden voorlopig nog zwaar onderbenut. Ook tegen windmolens bestaat nog steeds grote weerstand. Lokale politici doen er vaak nog alles aan om hun bouw tegen te gaan.' Daardoor mist Wallonië economische kansen, vindt Henry. 'In mijn ogen gebeurt er te weinig met het economisch potentieel van duurzame energie. Er zijn nauwelijks Waalse bedrijven die windturbines produceren. We hebben die economische evolutie totaal gemist. Als we twintig jaar geleden slim geanticipeerd hadden, hoefden we nu niet al onze windmolens uit Duitsland te importeren.'