Decenniumdoelen - een samenwerking van verscheidene sociale organisaties (onder meer vakbonden, ziekenfondsen en netwerken voor buurtwerk) tegen armoede - bevroeg 181 verenigingen en soms ook overheidsdiensten in 63 gemeenten over het lokale armoedebeleid. Aan de hand van de antwoorden formuleerde het aanbevelingen rond een tiental thema's. Uit de barometer komt naar voren dat er nog te weinig aandacht is voor overleg en participatie. In een kwart van de gemeenten die aan bod komen in de barometer, geven armoedeverenigingen aan dat er geen overleg met hen wordt gepleegd. Waar dat wel gebeurt, is het overleg vaak niet structureel en gaat het regelmatig om informele contacten met bijvoorbeeld een schepen, een ambtenaar of de sociale dienst. Zo blijkt onder meer dat amper 28 procent van de gemeenten overleg pleegt met armoedeverenigingen over hun armoedebestrijdingsplan. Nochtans vormen overleg en participatie belangrijke pijlers in het armoedebestrijdingsbeleid, zo blijkt. Gemeenten die inzetten op participatie, scoren "beduidend" beter in de bevraging van Decenniumdoelen. "Participatie zorgt voor een 'rijker' en steviger armoedebeleid. Het zorgt voor gedragenheid van het beleid, het zorgt voor vernieuwing en nieuwe initiatieven, het zorgt voor maatregelen op maat", luidt het. "Hierin investeren kost een gemeente weinig, maar de meerwaarde toont zich op alle vlakken." Voorts blijkt onder meer dat hoe groter een gemeente is, hoe sterker ze inzet op armoedebeleid. Het verschil is daarbij niet simpelweg te herleiden tot meer beschikbare middelen en schaalgrootte, zegt Decenniumdoelen. Uit de barometer komt naar voren dat ook kleine gemeenten stevig kunnen inzetten op armoedebestrijding. "Elke gemeente, hoe klein of hoe groot ook, kan een keuze maken voor globaal 'rijk' en stevig armoedebeleid." Een belangrijk aspect is hoe de verschillende gemeenten hun middelen precies inzetten. "Uit de bevraging leren we dat de 'rechten' van mensen in armoede niet in elke gemeente op dezelfde manier worden gegarandeerd", luidt het. Volgens Decenniumdoelen is dat het gevolg van het feit dat veel bevoegdheden van het federale en Vlaamse niveau worden doorgeschoven naar gemeenten. Maar "decentraliseren zonder duidelijke kaders en zonder duidelijke en herverdelende financiering is nefast", benadrukt de organisatie, die daarom pleit voor meer steun van de Vlaamse en federale overheid. Voorts formuleert Decenniumdoelen onder meer nog aanbevelingen over antidiscriminatiebeleid, het actief benaderen van mensen in armoede, betaalbaar wonen en aandacht voor schoolkosten. (Belga)

Decenniumdoelen - een samenwerking van verscheidene sociale organisaties (onder meer vakbonden, ziekenfondsen en netwerken voor buurtwerk) tegen armoede - bevroeg 181 verenigingen en soms ook overheidsdiensten in 63 gemeenten over het lokale armoedebeleid. Aan de hand van de antwoorden formuleerde het aanbevelingen rond een tiental thema's. Uit de barometer komt naar voren dat er nog te weinig aandacht is voor overleg en participatie. In een kwart van de gemeenten die aan bod komen in de barometer, geven armoedeverenigingen aan dat er geen overleg met hen wordt gepleegd. Waar dat wel gebeurt, is het overleg vaak niet structureel en gaat het regelmatig om informele contacten met bijvoorbeeld een schepen, een ambtenaar of de sociale dienst. Zo blijkt onder meer dat amper 28 procent van de gemeenten overleg pleegt met armoedeverenigingen over hun armoedebestrijdingsplan. Nochtans vormen overleg en participatie belangrijke pijlers in het armoedebestrijdingsbeleid, zo blijkt. Gemeenten die inzetten op participatie, scoren "beduidend" beter in de bevraging van Decenniumdoelen. "Participatie zorgt voor een 'rijker' en steviger armoedebeleid. Het zorgt voor gedragenheid van het beleid, het zorgt voor vernieuwing en nieuwe initiatieven, het zorgt voor maatregelen op maat", luidt het. "Hierin investeren kost een gemeente weinig, maar de meerwaarde toont zich op alle vlakken." Voorts blijkt onder meer dat hoe groter een gemeente is, hoe sterker ze inzet op armoedebeleid. Het verschil is daarbij niet simpelweg te herleiden tot meer beschikbare middelen en schaalgrootte, zegt Decenniumdoelen. Uit de barometer komt naar voren dat ook kleine gemeenten stevig kunnen inzetten op armoedebestrijding. "Elke gemeente, hoe klein of hoe groot ook, kan een keuze maken voor globaal 'rijk' en stevig armoedebeleid." Een belangrijk aspect is hoe de verschillende gemeenten hun middelen precies inzetten. "Uit de bevraging leren we dat de 'rechten' van mensen in armoede niet in elke gemeente op dezelfde manier worden gegarandeerd", luidt het. Volgens Decenniumdoelen is dat het gevolg van het feit dat veel bevoegdheden van het federale en Vlaamse niveau worden doorgeschoven naar gemeenten. Maar "decentraliseren zonder duidelijke kaders en zonder duidelijke en herverdelende financiering is nefast", benadrukt de organisatie, die daarom pleit voor meer steun van de Vlaamse en federale overheid. Voorts formuleert Decenniumdoelen onder meer nog aanbevelingen over antidiscriminatiebeleid, het actief benaderen van mensen in armoede, betaalbaar wonen en aandacht voor schoolkosten. (Belga)