Het is deze ochtend uitkijken naar de vergadering van de commissie Buitenlandse Zaken, die om 10 uur samenkomt om te debatteren en te stemmen over het VN-migratiepact. Regeringspartij N-VA is mordicus tegen het pact en lijkt tegen de twee resoluties - van Ecolo/Groen en van cdH - te zullen stemmen waarin België opgeroepen wordt zich achter het pact te scharen. Het is koffiedik kijken hoe het dan verder moet met de regeringsdeelname van de N-VA. Volgens CD&V-fractieleider Verherstraeten zal premier Michel het initiatief nemen om een eigen amendement op de cdH-resolutie in te dienen. Formeel zal dat wellicht een amendement zijn dat geschreven wordt door fractie van Michels MR. "Die tekst zal inhouden dat het traject dat deze meerderheid gedurende anderhalf jaar heeft afgelegd met het migratiepact, wordt doorgetrokken", zegt Verherstraeten. CD&V is gewonnen voor het migratiepact, maar wil ook een begeleidende verklaring aannemen. "Wij willen bepaalde aspecten benadrukken: dat het pact geen verplichtingen oplegt, geen afbreuk doet aan onze soevereiniteit, terugkeer- en andere plichten oplegt aan de herkomstlanden en mensen die naar hier komen verplicht zich te integreren." Verherstraeten wil dat België zich met zo'n verklaring aansluit bij bezorgdheden die ook in landen als Nederland en Denemarken worden geuit. (Belga)

Het is deze ochtend uitkijken naar de vergadering van de commissie Buitenlandse Zaken, die om 10 uur samenkomt om te debatteren en te stemmen over het VN-migratiepact. Regeringspartij N-VA is mordicus tegen het pact en lijkt tegen de twee resoluties - van Ecolo/Groen en van cdH - te zullen stemmen waarin België opgeroepen wordt zich achter het pact te scharen. Het is koffiedik kijken hoe het dan verder moet met de regeringsdeelname van de N-VA. Volgens CD&V-fractieleider Verherstraeten zal premier Michel het initiatief nemen om een eigen amendement op de cdH-resolutie in te dienen. Formeel zal dat wellicht een amendement zijn dat geschreven wordt door fractie van Michels MR. "Die tekst zal inhouden dat het traject dat deze meerderheid gedurende anderhalf jaar heeft afgelegd met het migratiepact, wordt doorgetrokken", zegt Verherstraeten. CD&V is gewonnen voor het migratiepact, maar wil ook een begeleidende verklaring aannemen. "Wij willen bepaalde aspecten benadrukken: dat het pact geen verplichtingen oplegt, geen afbreuk doet aan onze soevereiniteit, terugkeer- en andere plichten oplegt aan de herkomstlanden en mensen die naar hier komen verplicht zich te integreren." Verherstraeten wil dat België zich met zo'n verklaring aansluit bij bezorgdheden die ook in landen als Nederland en Denemarken worden geuit. (Belga)