De dagelijkse persbriefing van de FOD Volksgezondheid en het Crisiscentrum zijn voor de journalisten "een nuttig voorbeeld voor andere landen". Ze merken op dat die briefing niet gebeurt door politici, maar door wetenschappelijke experts en woordvoerders. "De briefings zijn een gelegenheid om geruchten en samenzweringstheorieën te ontkrachten, misverstanden te weerleggen en te waarschuwen voor pogingen om de lockdown te omzeilen." Deze briefings krijgen ook applaus omdat er rekening gehouden wordt met de menselijke impact van de lockdown, door het belang van mentale gezondheid te benadrukken en de verspreiding van fake news te counteren. Ze brengen daarvoor de uitspraak van Steven Van Gucht tijdens de briefing van dinsdag in herinnering: "Virussen zijn nooit de fout van iemand", zei hij. "Ze maken geen onderscheid tussen taal, religie en herkomst. Een virus is een gegeven van de natuur, we moeten daar solidair mee omgaan en we moeten er samen tegen vechten." Ook de optredens van premier Sophie Wilmès zijn niet onopgemerkt gebleven voor de Times. "Voor de crisis had de al 14 maanden durende politieke stilstand het beeld versterkt van België op het internationale toneel, als hopeloos verdeeld en onregeerbaar. Ze kreeg lof voor haar kalme en ernstige aanpak (...) Haar regering beschikt nu ook over een stevige parlementaire meerderheid om het virus te bekampen." (Belga)

De dagelijkse persbriefing van de FOD Volksgezondheid en het Crisiscentrum zijn voor de journalisten "een nuttig voorbeeld voor andere landen". Ze merken op dat die briefing niet gebeurt door politici, maar door wetenschappelijke experts en woordvoerders. "De briefings zijn een gelegenheid om geruchten en samenzweringstheorieën te ontkrachten, misverstanden te weerleggen en te waarschuwen voor pogingen om de lockdown te omzeilen." Deze briefings krijgen ook applaus omdat er rekening gehouden wordt met de menselijke impact van de lockdown, door het belang van mentale gezondheid te benadrukken en de verspreiding van fake news te counteren. Ze brengen daarvoor de uitspraak van Steven Van Gucht tijdens de briefing van dinsdag in herinnering: "Virussen zijn nooit de fout van iemand", zei hij. "Ze maken geen onderscheid tussen taal, religie en herkomst. Een virus is een gegeven van de natuur, we moeten daar solidair mee omgaan en we moeten er samen tegen vechten." Ook de optredens van premier Sophie Wilmès zijn niet onopgemerkt gebleven voor de Times. "Voor de crisis had de al 14 maanden durende politieke stilstand het beeld versterkt van België op het internationale toneel, als hopeloos verdeeld en onregeerbaar. Ze kreeg lof voor haar kalme en ernstige aanpak (...) Haar regering beschikt nu ook over een stevige parlementaire meerderheid om het virus te bekampen." (Belga)