De beslissing van de beroepscommissie, die net als de interne tuchtcommissie is samengesteld uit professoren van elke faculteit van de universiteit, kwam voor de hoogleraar economie en beleidsmanagement niet als een verrassing. "Wij hielden daar rekening mee, aangezien het gaat om dezelfde interne procedure, weliswaar met andere professoren. Mijn cliënt is erg aangeslagen door de beslissing en wenst voorlopig niet zelf te reageren", zegt Luk Delbrouck, advocaat van Lode Vereeck. De advocaat wijst erop dat de strafrechtelijke feiten na een diepgaand onderzoek door het parket geseponeerd werden, dat de tuchtrechtelijke feiten al lang verjaard zijn, dat er geen enkele formele klacht is ingediend tegen Lode Vereeck - noch bij het parket, noch bij de Universiteit Hasselt - en er enkel vier meldingen zijn. Daarnaast benadrukt Delbrouck dat de andere vrouwelijke studenten, die door het parket op vraag van een van de melders werden ondervraagd, zich allemaal positief uitlaten over Lode Vereeck, en dat de studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur een verklaring hebben afgelegd tegen het ontslag van Vereeck. Het nieuws van de klachten van vier vrouwelijke studenten kwam net voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 naar buiten. Het parket opende daarop een onderzoek naar Vereeck, maar het seponeerde dit nadien omdat er onvoldoende bewijzen waren van - verbaal - grensoverschrijdend gedrag. De universiteit opende een eigen tuchtonderzoek en ontsloeg op basis daarvan de hoogleraar. (Belga)

De beslissing van de beroepscommissie, die net als de interne tuchtcommissie is samengesteld uit professoren van elke faculteit van de universiteit, kwam voor de hoogleraar economie en beleidsmanagement niet als een verrassing. "Wij hielden daar rekening mee, aangezien het gaat om dezelfde interne procedure, weliswaar met andere professoren. Mijn cliënt is erg aangeslagen door de beslissing en wenst voorlopig niet zelf te reageren", zegt Luk Delbrouck, advocaat van Lode Vereeck. De advocaat wijst erop dat de strafrechtelijke feiten na een diepgaand onderzoek door het parket geseponeerd werden, dat de tuchtrechtelijke feiten al lang verjaard zijn, dat er geen enkele formele klacht is ingediend tegen Lode Vereeck - noch bij het parket, noch bij de Universiteit Hasselt - en er enkel vier meldingen zijn. Daarnaast benadrukt Delbrouck dat de andere vrouwelijke studenten, die door het parket op vraag van een van de melders werden ondervraagd, zich allemaal positief uitlaten over Lode Vereeck, en dat de studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur een verklaring hebben afgelegd tegen het ontslag van Vereeck. Het nieuws van de klachten van vier vrouwelijke studenten kwam net voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 naar buiten. Het parket opende daarop een onderzoek naar Vereeck, maar het seponeerde dit nadien omdat er onvoldoende bewijzen waren van - verbaal - grensoverschrijdend gedrag. De universiteit opende een eigen tuchtonderzoek en ontsloeg op basis daarvan de hoogleraar. (Belga)