Literatuur Vlaanderen, het vroegere Vlaams Fonds voor de Letteren, subsidieert auteurs, vertalers, uitgevers en organisatoren en speelt een belangrijke rol in de promotie van de Vlaamse literatuur, ook in het buitenland. Maar het budget is erg krap, benadrukten zowel voorzitster Mia Doornaert als directeur Paul Hermans tijdens een hoorzitting in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement, waar ze het meerjarenplan van de organisatie voor de periode 2021-2025 kwamen toelichten. Dat plan is ambitieus, benadrukte Hermans. Zo wil de organisatie de komende jaren fors kunnen inzetten op leesbevordering bij kinderen en jongeren, in samenwerking met het onderwijs. In de Pisa-onderzoeken gaat de leesvaardigheid van Vlaamse leerlingen de laatste paar jaar stelselmatig achteruit, een evolutie die Literatuur Vlaanderen een halt toe wil roepen. Hermans brak in dat opzicht ook een lans voor eigen Vlaams onderzoek naar de leesvaardigheid van de leerlingen, maar ook voor extra middelen voor leesbevorderingsorganisatie Iedereen Leest. In 2014 moest die een besparing slikken en de subsidie is sindsdien niet meer gestegen of geïndexeerd, klonk het. Daarnaast wil Literatuur Vlaanderen inzetten op talentontwikkeling, literaire innovatie, digitalisering, diversiteit en inclusie. Maar ook internationale ambitie en promotie van Vlaamse auteurs in het buitenland zijn een kerntaak, aldus Hermans. Dat laatste is op dit moment moeilijk met de beschikbare budgetten, gaven Hermans en Doornaert aan. "De culturele uitstraling is een belangrijk onderdeel van de uitstraling van Vlaanderen in de wereld, iets wat toch ook in het regeerakkoord aan bod komt. Destijds is daar geld voor uitgetrokken, maar dat effect is aan het uitwerken", zei Doornaert. "Het zou jammer zijn dat effect te laten verwateren door een gebrek aan onderhoud." Om de situatie te illustreren maakte Doornaert de vergelijking met het Nederlands Letterenfonds. Dat budget is "onvergelijkbaar veel groter dan wat Literatuur Vlaanderen heeft, zelfs als je omrekent naar bevolkingsaantal". De Nederlanders zijn "enorm bereid" tot samenwerking - bijvoorbeeld door gezamenlijk met de Vlamingen naar grote boekenbeurzen in het buitenland af te reizen, "maar wij kunnen niet als bedelaars meegaan", zei Doornaert. "Ik heb met bloedend hart moeten vaststellen dat wij soms manifestaties moeten schrappen die maar een paar duizend euro's kosten. De Nederlanders gaan naar Londen, een belangrijk taalgebied, maar Vlaanderen kan gewoon niet meegaan." Volgens Hermans leveren Vlaamse auteurs op buitenlandse boekenbeurzen nochtans een duidelijk voordeel op: zo zorgt de Frankfurter Buchmesse voor een ongezien aantal vertalingen van Nederlandstalige schrijvers in het Duits. In de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid vraagt Literatuur Vlaanderen een lichte verhoging van het budget. "Het letterenveld krijgt 1,37 procent van het Vlaamse cultuurbudget, dat is heel weinig", aldus Doornaert. "We weten dat deze tijden moeilijk zijn. Maar zonder die middelen zouden we moeten beknotten op datgene waarvoor wij tot stand gebracht zijn." (Belga)

Literatuur Vlaanderen, het vroegere Vlaams Fonds voor de Letteren, subsidieert auteurs, vertalers, uitgevers en organisatoren en speelt een belangrijke rol in de promotie van de Vlaamse literatuur, ook in het buitenland. Maar het budget is erg krap, benadrukten zowel voorzitster Mia Doornaert als directeur Paul Hermans tijdens een hoorzitting in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement, waar ze het meerjarenplan van de organisatie voor de periode 2021-2025 kwamen toelichten. Dat plan is ambitieus, benadrukte Hermans. Zo wil de organisatie de komende jaren fors kunnen inzetten op leesbevordering bij kinderen en jongeren, in samenwerking met het onderwijs. In de Pisa-onderzoeken gaat de leesvaardigheid van Vlaamse leerlingen de laatste paar jaar stelselmatig achteruit, een evolutie die Literatuur Vlaanderen een halt toe wil roepen. Hermans brak in dat opzicht ook een lans voor eigen Vlaams onderzoek naar de leesvaardigheid van de leerlingen, maar ook voor extra middelen voor leesbevorderingsorganisatie Iedereen Leest. In 2014 moest die een besparing slikken en de subsidie is sindsdien niet meer gestegen of geïndexeerd, klonk het. Daarnaast wil Literatuur Vlaanderen inzetten op talentontwikkeling, literaire innovatie, digitalisering, diversiteit en inclusie. Maar ook internationale ambitie en promotie van Vlaamse auteurs in het buitenland zijn een kerntaak, aldus Hermans. Dat laatste is op dit moment moeilijk met de beschikbare budgetten, gaven Hermans en Doornaert aan. "De culturele uitstraling is een belangrijk onderdeel van de uitstraling van Vlaanderen in de wereld, iets wat toch ook in het regeerakkoord aan bod komt. Destijds is daar geld voor uitgetrokken, maar dat effect is aan het uitwerken", zei Doornaert. "Het zou jammer zijn dat effect te laten verwateren door een gebrek aan onderhoud." Om de situatie te illustreren maakte Doornaert de vergelijking met het Nederlands Letterenfonds. Dat budget is "onvergelijkbaar veel groter dan wat Literatuur Vlaanderen heeft, zelfs als je omrekent naar bevolkingsaantal". De Nederlanders zijn "enorm bereid" tot samenwerking - bijvoorbeeld door gezamenlijk met de Vlamingen naar grote boekenbeurzen in het buitenland af te reizen, "maar wij kunnen niet als bedelaars meegaan", zei Doornaert. "Ik heb met bloedend hart moeten vaststellen dat wij soms manifestaties moeten schrappen die maar een paar duizend euro's kosten. De Nederlanders gaan naar Londen, een belangrijk taalgebied, maar Vlaanderen kan gewoon niet meegaan." Volgens Hermans leveren Vlaamse auteurs op buitenlandse boekenbeurzen nochtans een duidelijk voordeel op: zo zorgt de Frankfurter Buchmesse voor een ongezien aantal vertalingen van Nederlandstalige schrijvers in het Duits. In de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid vraagt Literatuur Vlaanderen een lichte verhoging van het budget. "Het letterenveld krijgt 1,37 procent van het Vlaamse cultuurbudget, dat is heel weinig", aldus Doornaert. "We weten dat deze tijden moeilijk zijn. Maar zonder die middelen zouden we moeten beknotten op datgene waarvoor wij tot stand gebracht zijn." (Belga)