Vlaams minister van Binnenlandse Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) heeft Valérie Geeurickx (LB) benoemd als burgemeester van faciliteitengemeente Linkebeek. Zij legt wellicht volgende week de eed af in handen van Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte. Dat is vernomen bij Damien Thiéry, voorzitter van de Linkebeekse gemeenteraad.

Door deze benoeming kan Linkebeek een derde schepen aanstellen. Dat wordt Pasquale Nardone (LB) die tijdens de gemeenteraad van woensdag 12 juli de eed zal afleggen.

Soap

Met de benoeming van Geeurickx komt er een einde aan een jarenlange soap rond de benoeming van een burgemeester in Linkebeek. De Franstalige meerderheid droeg Damien Thiéry na de lokale verkiezingen van 2006 een eerste keer voor als burgemeester maar hij werd door toenmalig Vlaams minister Marino Keulen (Open VLD) niet benoemd wegens overtreding van de taalwetgeving bij het versturen van de oproepingsbrieven voor verkiezingen. Na de verkiezingen van 2012 werd Thiéry tot driemaal toe voorgedragen, maar de bevoegde Vlaamse minister weigerde telkens zijn benoeming. Thiéry ging in totaal tot driemaal toe tevergeefs in beroep bij de Raad van State tegen zijn niet-benoeming.

In september 2015 benoemde Vlaams minister Homans Eric De Bruycker van de Vlaamse oppositie ProLink waarna de Franstalige raadsleden collectief ontslag namen uit de gemeenteraad en er nieuwe lokale verkiezingen werden uitgeschreven. Thiéry werd hierop opnieuw voorgedragen als burgemeester, maar de Raad van State verwierp begin 2017 opnieuw zijn beroep tegen de niet-benoeming. De Bruycker had intussen ontslag genomen als burgemeester maar moest bij gebrek aan een opvolger waarnemend in dienst blijven.

De Franstalige meerderheid droeg in maart 2017 Yves Ghequière voor als burgemeester, maar Homans weigerde ook zijn benoeming. De Franstalige meerderheid besliste in de gemeenteraad van 9 mei jongstleden schepen Valerie Geeurickx voor te dragen. Zij werd dus wel benoemd.

'Overwinning'

In een reactie spreekt Damien Thiéry van een overwinning. 'Door benoeming van Geeurickx als burgemeester kunnen wij eindelijk een derde schepen benoemen en zijn we voltallig. Het college van Linkebeek bestaat na het verdwijnen van De Bruycker opnieuw volledig uit leden van de Franstalige meerderheid die hiertoe verkozen werden door de bevolking. Binnen de Franstalige meerderheid blijft in de praktijk echter alles hetzelfde als voorheen. Dat niemand eraan twijfelt dat ik de leiding behoud van onze fractie', aldus Thiéry.

Bevoegdheden

Geeurickx is momenteel als derde schepen onder meer bevoegd voor cultuur, informatie, middenstand, lokale economie en sociale zaken. Welke schepenbevoegdheden Pasquale Nardone zal krijgen is nog niet uitgemaakt.

Vlaams minister van Binnenlandse Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) heeft Valérie Geeurickx (LB) benoemd als burgemeester van faciliteitengemeente Linkebeek. Zij legt wellicht volgende week de eed af in handen van Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte. Dat is vernomen bij Damien Thiéry, voorzitter van de Linkebeekse gemeenteraad. Door deze benoeming kan Linkebeek een derde schepen aanstellen. Dat wordt Pasquale Nardone (LB) die tijdens de gemeenteraad van woensdag 12 juli de eed zal afleggen.Met de benoeming van Geeurickx komt er een einde aan een jarenlange soap rond de benoeming van een burgemeester in Linkebeek. De Franstalige meerderheid droeg Damien Thiéry na de lokale verkiezingen van 2006 een eerste keer voor als burgemeester maar hij werd door toenmalig Vlaams minister Marino Keulen (Open VLD) niet benoemd wegens overtreding van de taalwetgeving bij het versturen van de oproepingsbrieven voor verkiezingen. Na de verkiezingen van 2012 werd Thiéry tot driemaal toe voorgedragen, maar de bevoegde Vlaamse minister weigerde telkens zijn benoeming. Thiéry ging in totaal tot driemaal toe tevergeefs in beroep bij de Raad van State tegen zijn niet-benoeming. In september 2015 benoemde Vlaams minister Homans Eric De Bruycker van de Vlaamse oppositie ProLink waarna de Franstalige raadsleden collectief ontslag namen uit de gemeenteraad en er nieuwe lokale verkiezingen werden uitgeschreven. Thiéry werd hierop opnieuw voorgedragen als burgemeester, maar de Raad van State verwierp begin 2017 opnieuw zijn beroep tegen de niet-benoeming. De Bruycker had intussen ontslag genomen als burgemeester maar moest bij gebrek aan een opvolger waarnemend in dienst blijven. De Franstalige meerderheid droeg in maart 2017 Yves Ghequière voor als burgemeester, maar Homans weigerde ook zijn benoeming. De Franstalige meerderheid besliste in de gemeenteraad van 9 mei jongstleden schepen Valerie Geeurickx voor te dragen. Zij werd dus wel benoemd. In een reactie spreekt Damien Thiéry van een overwinning. 'Door benoeming van Geeurickx als burgemeester kunnen wij eindelijk een derde schepen benoemen en zijn we voltallig. Het college van Linkebeek bestaat na het verdwijnen van De Bruycker opnieuw volledig uit leden van de Franstalige meerderheid die hiertoe verkozen werden door de bevolking. Binnen de Franstalige meerderheid blijft in de praktijk echter alles hetzelfde als voorheen. Dat niemand eraan twijfelt dat ik de leiding behoud van onze fractie', aldus Thiéry. Geeurickx is momenteel als derde schepen onder meer bevoegd voor cultuur, informatie, middenstand, lokale economie en sociale zaken. Welke schepenbevoegdheden Pasquale Nardone zal krijgen is nog niet uitgemaakt.