Met de aanleg van een bloemenstrook langs een landbouwperceel verhoogt een landbouwer hetvoedselaanbod voor insecten zoals hommels, bijen en vlinders. Daardoor nemen hun overlevingskansen toe; een win-win, want de landbouwers hebben deze insecten nodig voor de bestuiving van hun gewassen. Landbouwers die beslissen om in de buurt van bomenrijen of onverharde wegen een bloemenstrook aan te leggen, kunnen hier via een beheersovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een vergoeding voor krijgen. In Vlaanderen steeg het aantal afgesloten beheersovereenkomsten de afgelopen vijf jaar van 27 beheersovereenkomsten en 5 hectare in 2015, tot maar liefst 1.617 overeenkomsten in 2020, goed voor 493 hectare gezaaide bloemen in Vlaanderen. De meeste bloemenwerden ingezaaid in Limburg. Door middel van 514 beheersovereenkomsten klokten Limburgse landbouwers af op niet minder dan 190 hectare. Steven Coenegrachts reageert verheugd: "Een groot deel van ons toeristisch fietsroutenetwerk loopt langs- en doorheen onze landbouwstreken. De aangelegde bloemenstroken geven het landschap een ander en kleurrijker beeld. Naast de voordelen voor de landbouwer en de insecten, hebben ook akkervogels zoals bijvoorbeeld de veldleeuwerik en de gele kwikstaart, alle baat bij de aanleg van meer bloemenstroken." (Belga)

Met de aanleg van een bloemenstrook langs een landbouwperceel verhoogt een landbouwer hetvoedselaanbod voor insecten zoals hommels, bijen en vlinders. Daardoor nemen hun overlevingskansen toe; een win-win, want de landbouwers hebben deze insecten nodig voor de bestuiving van hun gewassen. Landbouwers die beslissen om in de buurt van bomenrijen of onverharde wegen een bloemenstrook aan te leggen, kunnen hier via een beheersovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een vergoeding voor krijgen. In Vlaanderen steeg het aantal afgesloten beheersovereenkomsten de afgelopen vijf jaar van 27 beheersovereenkomsten en 5 hectare in 2015, tot maar liefst 1.617 overeenkomsten in 2020, goed voor 493 hectare gezaaide bloemen in Vlaanderen. De meeste bloemenwerden ingezaaid in Limburg. Door middel van 514 beheersovereenkomsten klokten Limburgse landbouwers af op niet minder dan 190 hectare. Steven Coenegrachts reageert verheugd: "Een groot deel van ons toeristisch fietsroutenetwerk loopt langs- en doorheen onze landbouwstreken. De aangelegde bloemenstroken geven het landschap een ander en kleurrijker beeld. Naast de voordelen voor de landbouwer en de insecten, hebben ook akkervogels zoals bijvoorbeeld de veldleeuwerik en de gele kwikstaart, alle baat bij de aanleg van meer bloemenstroken." (Belga)