"Dit vraagt natuurlijk ook aanpassingsvermogen van onze studenten, maar flexibel kunnen inspelen op de beginsituatie van een kind is een belangrijke leraarscompetentie die ze nu bij uitstek kunnen trainen", zegt Greet Decin, programmadirecteur van de UCLL-lerarenopleiding. Scholen zien zich genoodzaakt om hun klassen op te splitsen, waardoor er per klas een leerkracht extra nodig is: een taak die de laatstejaars voor het lager onderwijs in vele scholen zullen opnemen. Hoewel de schoolpoorten voor de kleuters nog niet opnieuw opengaan, worden de studenten kleuteronderwijs ingeschakeld bij de opvang die de scholen verzorgen. Ook de student-leraars Lichamelijke Opvoeding gaan daar aan de slag. De hogeschool paste in overleg met de studenten de evaluatiemodaliteiten aan. "Zo staan we flexibeler bij de heropstart om de scholen maximaal te ondersteunen", zegt Decin. "We geloven erin dat studenten meer dan ooit zullen kunnen leren tijdens hun stage. Vooral omgaan met diversiteit in leerprocessen van kinderen en samenwerken in team zullen op de voorgrond komen." (Belga)

"Dit vraagt natuurlijk ook aanpassingsvermogen van onze studenten, maar flexibel kunnen inspelen op de beginsituatie van een kind is een belangrijke leraarscompetentie die ze nu bij uitstek kunnen trainen", zegt Greet Decin, programmadirecteur van de UCLL-lerarenopleiding. Scholen zien zich genoodzaakt om hun klassen op te splitsen, waardoor er per klas een leerkracht extra nodig is: een taak die de laatstejaars voor het lager onderwijs in vele scholen zullen opnemen. Hoewel de schoolpoorten voor de kleuters nog niet opnieuw opengaan, worden de studenten kleuteronderwijs ingeschakeld bij de opvang die de scholen verzorgen. Ook de student-leraars Lichamelijke Opvoeding gaan daar aan de slag. De hogeschool paste in overleg met de studenten de evaluatiemodaliteiten aan. "Zo staan we flexibeler bij de heropstart om de scholen maximaal te ondersteunen", zegt Decin. "We geloven erin dat studenten meer dan ooit zullen kunnen leren tijdens hun stage. Vooral omgaan met diversiteit in leerprocessen van kinderen en samenwerken in team zullen op de voorgrond komen." (Belga)