Vlaanderen werkt aan een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de leidingstraat tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied. Omdat de nieuwe leidingstraat voor zo'n 50 à 60 km op Limburgs grondgebied ligt, brengt het provinciebestuur een advies uit. "We geven vandaag een negatief advies en vragen eerst bijkomend onderzoek", zegt Moors. "Voordat we een duidelijk standpunt kunnen innemen dienen eerst de maatschappelijke kosten-baten voor onze provincie duidelijk in beeld gebracht. Dit luik ontbreekt vandaag helemaal." Volgens het provinciebestuur mag Limburg niet enkel gezien worden als een doorvoergebied. "We begrijpen zeker het potentieel van de nieuwe leidingstraat, maar onze Limburgse economie, onze Limburgse maatschappij en onze bedrijven moeten zelf ook baat hebben van de infrastructuur. Zeker wanneer in de toekomst waterstof en CO2 kunnen afgenomen of geinjecteerd worden in deze leidingen", aldus Moors. Bovendien wordt Genk-Zuid, het grootste Limburgse bedrijventerrein met onder meer Haven Genk, in geen enkele van de drie mogelijke tracés aangedaan. Verder vindt de deputatie dat men zoveel mogelijk de bestaande infrastructuur moet volgen, zelfs al resulteert dat in een meerkost. Ook over mogelijke onteigeningen en de inname van privaat of publiek domein is er nog veel onduidelijkheid, stelt het provinciebestuur. (Belga)

Vlaanderen werkt aan een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de leidingstraat tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied. Omdat de nieuwe leidingstraat voor zo'n 50 à 60 km op Limburgs grondgebied ligt, brengt het provinciebestuur een advies uit. "We geven vandaag een negatief advies en vragen eerst bijkomend onderzoek", zegt Moors. "Voordat we een duidelijk standpunt kunnen innemen dienen eerst de maatschappelijke kosten-baten voor onze provincie duidelijk in beeld gebracht. Dit luik ontbreekt vandaag helemaal." Volgens het provinciebestuur mag Limburg niet enkel gezien worden als een doorvoergebied. "We begrijpen zeker het potentieel van de nieuwe leidingstraat, maar onze Limburgse economie, onze Limburgse maatschappij en onze bedrijven moeten zelf ook baat hebben van de infrastructuur. Zeker wanneer in de toekomst waterstof en CO2 kunnen afgenomen of geinjecteerd worden in deze leidingen", aldus Moors. Bovendien wordt Genk-Zuid, het grootste Limburgse bedrijventerrein met onder meer Haven Genk, in geen enkele van de drie mogelijke tracés aangedaan. Verder vindt de deputatie dat men zoveel mogelijk de bestaande infrastructuur moet volgen, zelfs al resulteert dat in een meerkost. Ook over mogelijke onteigeningen en de inname van privaat of publiek domein is er nog veel onduidelijkheid, stelt het provinciebestuur. (Belga)