In oktober 2018 kwam er een klacht binnen waarna de federale gerechtelijke politie van Limburg de zaak onderzocht. 'Na studie van de resultaten van het grondig gevoerde onderzoek, oordeelt het parket Limburg dat er op heden onvoldoende concrete aanwijzingen zijn van strafbare feiten. Het dossier werd zonder gevolg afgesloten en ter kennis gebracht van de tuchtrechtelijke overheid', aldus woordvoerder Bruno Coppin van het Limburgse parket.

UHasselt, waar Vereeck hoogleraar economie is, heeft intussen ook al gereageerd en maakte bekend dat er een intern tuchtonderzoek wordt opgestart. 'Een interne, onafhankelijke tuchtcommissie binnen onze universiteit zal zich nu verder over deze zaak buigen', zegt rector Luc De Schepper van UHasselt.

Lode Vereeck is gecoöpteerd senator voor Open VLD. De partij neemt akte van de beslissing van het parket en zal zich intern beraden over wat dit betekent voor de toekomst. Dat werd woensdag vernomen bij de partijwoordvoerder.

In oktober raakte bekend dat het parket een onderzoek had geopend tegen senator Vereeck. Open VLD sprak toen met hem af dat hij in afwachting van de uitkomst van het onderzoek, een stap terug zou zetten uit het partijbestuur en uit de fractievergaderingen van de Senaat. Ook zou Vereeck zich terughoudend opstellen in de campagne voor de lokale verkiezingen, die kort nadien plaatsvonden.

'Einde van zware periode'

Volgens zijn advocaat Luk Delbrouck komt er voor Vereeck en zijn familie een einde aan een zware periode. 'Hij hoopt deze periode nu definitief te kunnen afsluiten. Voor het overige wenst Lode Vereeck zich nu uitsluitend te richten op zijn herstel en de hervatting van zijn professionele activiteiten,' zegt hij. Vereeck wenst voorlopig niet persoonlijk te reageren.

'Er is wel veel kwaad geschied. Er was veel negativiteit in de berichtgeving rond de persoon van Lode Vereeck. Een en ander heeft ook impact gehad op professioneel vlak. Het zou daarenboven naïef zijn te veronderstellen dat het tijdstip waarop een en ander gecommuniceerd werd toevallig gekozen zou zijn. Het is zeer duidelijk dat het een en ander wel degelijk bedoeld was om Lode Vereeck te schaden in het kader van de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen', aldus Delbrouck die zich met Vereeck beraadt over de stappen die hij nog verder zal ondernemen.

'Lode Vereeck is altijd van oordeel geweest dat hem geen strafbare gedragingen konden worden verweten. Hij is opgetogen over het feit dat ook het openbare ministerie na een toch bijzonder grondig onderzoek tot dezelfde conclusie komt. Ook de specifieke motivering van het parket voor deze seponeringsbeslissing is voornaam. Het openbare ministerie meent immers dat er onvoldoende bezwaren bestaan om tot een vervolging te komen', besluit advocaat Luk Delbrouck.

In oktober 2018 kwam er een klacht binnen waarna de federale gerechtelijke politie van Limburg de zaak onderzocht. 'Na studie van de resultaten van het grondig gevoerde onderzoek, oordeelt het parket Limburg dat er op heden onvoldoende concrete aanwijzingen zijn van strafbare feiten. Het dossier werd zonder gevolg afgesloten en ter kennis gebracht van de tuchtrechtelijke overheid', aldus woordvoerder Bruno Coppin van het Limburgse parket.UHasselt, waar Vereeck hoogleraar economie is, heeft intussen ook al gereageerd en maakte bekend dat er een intern tuchtonderzoek wordt opgestart. 'Een interne, onafhankelijke tuchtcommissie binnen onze universiteit zal zich nu verder over deze zaak buigen', zegt rector Luc De Schepper van UHasselt. Lode Vereeck is gecoöpteerd senator voor Open VLD. De partij neemt akte van de beslissing van het parket en zal zich intern beraden over wat dit betekent voor de toekomst. Dat werd woensdag vernomen bij de partijwoordvoerder.In oktober raakte bekend dat het parket een onderzoek had geopend tegen senator Vereeck. Open VLD sprak toen met hem af dat hij in afwachting van de uitkomst van het onderzoek, een stap terug zou zetten uit het partijbestuur en uit de fractievergaderingen van de Senaat. Ook zou Vereeck zich terughoudend opstellen in de campagne voor de lokale verkiezingen, die kort nadien plaatsvonden.Volgens zijn advocaat Luk Delbrouck komt er voor Vereeck en zijn familie een einde aan een zware periode. 'Hij hoopt deze periode nu definitief te kunnen afsluiten. Voor het overige wenst Lode Vereeck zich nu uitsluitend te richten op zijn herstel en de hervatting van zijn professionele activiteiten,' zegt hij. Vereeck wenst voorlopig niet persoonlijk te reageren.'Er is wel veel kwaad geschied. Er was veel negativiteit in de berichtgeving rond de persoon van Lode Vereeck. Een en ander heeft ook impact gehad op professioneel vlak. Het zou daarenboven naïef zijn te veronderstellen dat het tijdstip waarop een en ander gecommuniceerd werd toevallig gekozen zou zijn. Het is zeer duidelijk dat het een en ander wel degelijk bedoeld was om Lode Vereeck te schaden in het kader van de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen', aldus Delbrouck die zich met Vereeck beraadt over de stappen die hij nog verder zal ondernemen. 'Lode Vereeck is altijd van oordeel geweest dat hem geen strafbare gedragingen konden worden verweten. Hij is opgetogen over het feit dat ook het openbare ministerie na een toch bijzonder grondig onderzoek tot dezelfde conclusie komt. Ook de specifieke motivering van het parket voor deze seponeringsbeslissing is voornaam. Het openbare ministerie meent immers dat er onvoldoende bezwaren bestaan om tot een vervolging te komen', besluit advocaat Luk Delbrouck.