"De Nationale Veiligheidsraad besliste vorige week om voor die situatie advies te vragen aan de GEES-expertengroep. De situatie in het buitenland of in buurlanden is anders dan in ons land: qua verspreiding, maar ook qua aanpak. Daarom is een politieke beslissing nodig, gebaseerd op wetenschappelijk advies, met een juiste inschatting van de mogelijke gevolgen op de verspreiding van COVID-19 op ons grondgebied. Dat advies is er nog niet. En dat moet er zijn voor die politieke beslissing", zegt de woordvoerder van De Crem, Erik Eenaerts. "De Nederlandse grens oversteken in Limburg kan dus nog niet. Het staat ook niet vermeld in het ministerieel besluit over de versoepelde bezoekregeling. Dat neemt niet weg dat de bevoegde ministers Pieter De Crem en Philippe Goffin in nauw overleg zijn met hun collega's in het buitenland." Binnen welke termijn dergelijke grensoverschrijdende verplaatsingen wel mogelijk zouden zijn, kan het kabinet-De Crem nog niet zeggen. De juiste informatie zou ondertussen ook overgemaakt zijn aan de Limburgse gouverneur. (Belga)

"De Nationale Veiligheidsraad besliste vorige week om voor die situatie advies te vragen aan de GEES-expertengroep. De situatie in het buitenland of in buurlanden is anders dan in ons land: qua verspreiding, maar ook qua aanpak. Daarom is een politieke beslissing nodig, gebaseerd op wetenschappelijk advies, met een juiste inschatting van de mogelijke gevolgen op de verspreiding van COVID-19 op ons grondgebied. Dat advies is er nog niet. En dat moet er zijn voor die politieke beslissing", zegt de woordvoerder van De Crem, Erik Eenaerts. "De Nederlandse grens oversteken in Limburg kan dus nog niet. Het staat ook niet vermeld in het ministerieel besluit over de versoepelde bezoekregeling. Dat neemt niet weg dat de bevoegde ministers Pieter De Crem en Philippe Goffin in nauw overleg zijn met hun collega's in het buitenland." Binnen welke termijn dergelijke grensoverschrijdende verplaatsingen wel mogelijk zouden zijn, kan het kabinet-De Crem nog niet zeggen. De juiste informatie zou ondertussen ook overgemaakt zijn aan de Limburgse gouverneur. (Belga)