De Vlaamse liberalen verwachten dat de lijst voor een flinke versnelling van de procedure zal zorgen bij asielaanvragen uit veilige landen. Belangrijk daarbij is da de bewijslast wordt omgekeerd. Asielzoekers die uit een "veilig land" komen, zullen met andere woorden moeten aantonen dat er in hun individueel geval wel een probleem is dat het verlenen van asiel verantwoordt. Als dat niet gebeurt, dan is de asielaanvraag ongegrond. Somers en Van Cauter wijzen erop dat ook de beroepsprocedure korter wordt en dat het beroep bovendien een niet-schorsend annulatieberoep zal zijn. Er zal in beroep enkel een legaliteitstoetsing mogelijk zijn. De zaak moet niet meer ten gronde worden overgedaan. Het beroep verhindert ook de uitwijzing niet. Dat zal volgens de Open Vld'ers proceduremisbruik ontmoedigen. Somers benadrukt dat de invoering van de lijst moet worden samengelezen met het recent goedgekeurde wetsvoorstel dat de regels voor opvang van asielzoekers. "Opvang en verblijfsrecht worden nu maximaal op mekaar afgestemd", zegt Somers. "Je hebt niet langer recht op opvang tenzij je wettelijk op het grondgebied verblijft. Dat lijkt misschien een evidentie, maar dat was het tot voor kort niet". (LOD)

De Vlaamse liberalen verwachten dat de lijst voor een flinke versnelling van de procedure zal zorgen bij asielaanvragen uit veilige landen. Belangrijk daarbij is da de bewijslast wordt omgekeerd. Asielzoekers die uit een "veilig land" komen, zullen met andere woorden moeten aantonen dat er in hun individueel geval wel een probleem is dat het verlenen van asiel verantwoordt. Als dat niet gebeurt, dan is de asielaanvraag ongegrond. Somers en Van Cauter wijzen erop dat ook de beroepsprocedure korter wordt en dat het beroep bovendien een niet-schorsend annulatieberoep zal zijn. Er zal in beroep enkel een legaliteitstoetsing mogelijk zijn. De zaak moet niet meer ten gronde worden overgedaan. Het beroep verhindert ook de uitwijzing niet. Dat zal volgens de Open Vld'ers proceduremisbruik ontmoedigen. Somers benadrukt dat de invoering van de lijst moet worden samengelezen met het recent goedgekeurde wetsvoorstel dat de regels voor opvang van asielzoekers. "Opvang en verblijfsrecht worden nu maximaal op mekaar afgestemd", zegt Somers. "Je hebt niet langer recht op opvang tenzij je wettelijk op het grondgebied verblijft. Dat lijkt misschien een evidentie, maar dat was het tot voor kort niet". (LOD)