Volgens Ignace Vandewalle, lijsttrekker van Lijst Dedecker Oostende, kampt Oostende met een parkeerprobleem. "De oplossing die naar voren geschoven werd 20 jaar geleden, was het betalend parkeren. Maar het parkeerprobleem is niet verbeterd met die parkeerbelasting."

"Telkens er nieuwe straten aangelegd worden, stellen wij vast dat er steeds gekozen wordt voor minder parkeerplaatsen. In de Koningstraat zijn de parkeerplaatsen zelfs gehalveerd, net als in de Euphrosina Beernaertstraat. Dat is nochtans vlakbij de Post, waar het nieuwe cultuurcentrum komt, en net naast een drukke winkelstraat en het park. Daar moet net gekozen worden voor het maximaal aantal parkeerplaatsen."

Vandewalle benadrukt nog dat Lijst Dedecker Oostende niet wil dat er zoveel mogelijk auto's in de stad rijden. "Er moet een gezonde mix zijn tussen brede voetpaden, kunstwerken, groen en parkeerplaatsen. Wij zijn ook voorstander van randparkings." (SD)